Kardinaler förgiftades av påveröken

Hade svårt att andas i Sixtinska kapellet

NYHETER

Röken som skulle annonsera den nye påven, var på väg att förgifta kardinalerna i Sixtinska kapellet.

- Många av de ärevördiga fäderna hade svårt att andas, säger kardinal Tarcisio Bertone, ärkebiskop i Genua.

- Rökgranaten ville inte tända och istället kom det en besvärlig stickande rök som delvis fyllde Sixtinska kapellet.

Åke Malm