Dagens namn: Inga, Ingalill
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Nyheter

Smittan snart här

Expertlarm: Medicinen räcker inte

HÄR ÄR DÖDSSMITTAN HÄR ÄR DÖDSSMITTAN

Fågelinfluensan närmar sig Sverige – redan om några månader kan den vara här.

Men antivirusmedicinen i Sverige ska bara ges till personer med viktiga samhällsfunktioner, och de som riskerar att bli mycket allvarligt sjuka.

Resten kan bli utan.

fåglarna bränns Fågelinfluensan kommer allt närmare och hotade länder rustar för att kunna vårda drabbade. Norge har köpt medicin till nära 30 procent av befolkningen. Men Sverige kan i nuläget bara vårda personer med ”viktiga samhällsfunktioner”.   fåglarna bränns Fågelinfluensan kommer allt närmare och hotade länder rustar för att kunna vårda drabbade. Norge har köpt medicin till nära 30 procent av befolkningen. Men Sverige kan i nuläget bara vårda personer med ”viktiga samhällsfunktioner”.

– Vi måste starta en inhemsk vaccinproduktion, säger Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar.

I Ryssland bränner myndigheterna upp tusentals döda fåglar. Experterna fruktar att fågelinfluensan ska sprida sig längre västerut, till länder i EU.

Sverige är ett av länderna som riskerar att få sjukdomen.

Fågelinfluensan i Ryssland är av den typ som kan spridas till människor – även om inget fall ännu konstaterats.

Därför rustar nu hela världen för risken att fågelinfluensan utvecklas till en så kallad pandemi, en världsomspännande farsot liknande Spanska sjukan.

Inte en fråga om när

–Det är inte frågan om det kommer ett virus, utan när, säger Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar vid Umeå universitet och även verksam vid Länssjukhuset i Kalmar.

De hotade länderna köper därför in stora mängder av antivirusmedel. Bland annat har både Norge och Finland satsat enorma summor och köpt medicin som räcker till ungefär 30 procent av befolkningen.

I Sverige räcker antivirusmedicinen bara till cirka 10 procent av befolkningen.

Dessutom vill Socialstyrelsen ha till november på sig att utreda frågan om Sverige skall ha beredskap för att starta egen produktion av vaccin – om ett sådant utvecklas.

–Vad väntar man på? Vad ska man utreda? Det enda rätta är att starta en inhemsk vaccinproduktion, säger Björn Olsen.

Följer planen

–Dessutom måste vi köpa upp antivirusmedicin till åtminstone 80 procent av befolkningen så att vi visar att vi har en beredskap.

Men Anders Tegnell, enhetschef och medicinalråd på Socialstyrelsen, menar att Sveriges beredskap är god. Under våren har antivirusmedicin för 100 miljoner kronor köpts in.

–Vi följer den plan vi har lagt upp. Vi ska kunna behandla dem som riskerar att bli allvarligt sjuka och dem som har viktiga samhällsfunktioner, säger han.

Anders Tegnell anser inte att läget är lika akut som Björn Olsen befarar, utan bedömer att risken för att fågelinfluensan i Ryssland utvecklas till en pandemi är liten.

–Vi ser det mest som en veterinär fråga för tillfället och Jordbruksverket är ansvarig myndighet. Det mest sannolika är fortfarande att en pandemi utvecklas i Sydostasien.

Niklas Bodell, Jens Kärrman

83 människor sjuka i Holland

  Fågelinfluensan upptäcktes i Sydafrika 1961.

  Sedan dess har ett stort antal länder drabbats, främst i Asien. Det senaste utbrottet i Europa skedde i Holland våren 2003, då 83 människor insjuknade.

  Fågelinfluensan, som också kallas aviär influensa, är en så kallad zoonos, en sjukdom som kan överföras från djur till människa.

  Människan smittas antingen via närkontakt med sjuka fåglar eller av fåglarnas avföring.

  Några data om att sjukdomen skulle spridas via smittade livsmedel finns inte.

  Inkubationstiden är relativt kort, 1–3 dygn.

  Symptomen är feber, halsont, hosta, ögoninflammation och lindriga mag- och tarmbesvär. I svårare fall förekommer lunginflammation, njursvikt, leverbesvär och andningssvikt.

Så många medicindoser finns i Norden

Länder som Norge, Finland, Storbritannien, Irland och Holland har lager av medicin tillräckligt för att behandla 20–40 procent av befolkningen, mot 10 procent i Sverige.

Sverige10 procent, cirka 900 000

Norge 31 procent, 1,4 miljoner

Finland 26 procent, 1,3 miljoner

Danmark 6 procent, 30000

SENASTE NYTT

Visa fler
Om Aftonbladet