Hälften av de norska barnen tror på internet

Föräldrarna litar på att skolan lär ut källkritik

NYHETER

En studie visar att nästan hälften av alla norska skolbarn tror att allt de läser på internet är sant.

Det visar en nationell norsk studie där barn mellan 9 och 16 år har svarat på frågor om sina internetvanor.

Ju äldre de blir, desto godtrognare är de.

Många föräldrar räknar med att skolan lär ut källkritik och att deras barn själva kan sortera information på internet.

Men nästan hälften av barnen tror på allt eller nästan allt de läser på nätet.

Det internationella projektet SAFT, Safety, Awareness, Facts and Tools, arbetar med säker användning av nya medier bland barn och unga. Det var SAFT som tog initiativ till den norska undersökningen. Den gjordes 2003.

Luras av utformningen

Elisabeth Staksrud, som leder den, säger till norska tidningen Dagbladet.no:

- Det är inte ovanligt att föräldrar till sexåringar tror att barnen själva kan kolla om informationen de får på nätet är riktig.

Men enligt Elisabeth Staksrud får bara sju procent av alla norska barn regelbunden undervisning i hur de ska använda internet. Och då handlar det mesta om själva tekniken.

Barnen luras lätt av sidornas utformning.

Ett exempel är en sida på internet som bär medborgarrättskämpen Martin Luther Kings namn.Den innehåller bild på King och länkar om honom och ser helt normal ut.

De äldre mindre kritiska

Men klickar man på länkarna och läser artiklarna noga ser man att allt material är avsett att smutskasta King.

Och längst ner på sidan, med mycket små bokstäver, finns en länk till dem som står bakom sidan, en vit makt-organisation.

Bland norska barn mellan 9 och 12 år tror 42 procent att de kan lita på det mesta som står på internet.

Överraskande var att de blev mindre källkritiska i de äldre grupperna. Bland ungdomar mellan 13 och 16 år ansåg över hälften, 52 procent, att det mesta innehållet på nätet är trovärdigt.

Simone Söderhjelm