Fågelinfluensan sprider sig i Sverige

Nya fynd i Karlskrona och Oxelösund

1 av 4 | Foto: Filip Snäck (läsarbild)
Bilder från Oxelösunds hamn under onsdagseftermiddagen.
NYHETER

Den farliga formen av fågelinfluensa har nu konstaterats även i Blekinge och Södermanland.

En död and i Karlskrona visade sig bära på en aggressiv variant av viruset, liksom tre viggar i Oxelösund.

Fler orter kommer sannolikt att drabbas, enligt Jordbruksverket.

I förra veckan hittades en död bergand på Stumholmen i centrala Karlskrona, nära bostäder och en förskola. De tre viggarna i Oxelösund hittades i hamninloppet öster om tätorten. Efter analys stod det klart att fåglarna bar på den aggressiva formen av fågelinfluensa.

Lokala ledningcentraler

Lokala ledningscentraler, där flera myndigheter samarbetar, upprättades under onsdagen i de båda orterna.

Det var inte oväntat för Jordbruksverket att förra veckans fynd av smittade fåglar i Oskarshamn skulle följas av fler, skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande. Enligt verket kommer sannolikt fler orter att drabbas.

Kulmen på vårens utbrott kommer troligen om ungefär två veckor, säger Olov Andersson, informationschef på Statens veterinärmedicinska anstalt, till TT. Då kommer flyttfåglarna tillbaka från sydväst. Efter det kommer utbrottet att klinga av för den här gången.

Skyddszon

Precis som i Oskarshamn inrättades en inre skyddszon om tre kilometer i radie runt fyndplatserna. Dessutom upprättades ett övervakningsområde om en mils radie.

– Restriktionerna inom zonerna gäller hantering av tamfåglar, och eftersom de nya fyndplatserna befinner sig i tätbebyggt område uppger Jordbruksverket att de boende i området knappt kommer att märka av dem.

Skickas för analys

Under dagen har de smittdrabbade platserna genomsökts.

Urban Wigert från Jordbruksverket fanns på plats i Karlskrona.

– Ornitologer, polis och personal från kustbevakning har sökt av området kring Stumholmen. Man har inte upptäckt någon anmärkningsvärd fågeldöd, säger han, till aftonbladet.se.

– En död vigg och en svan har samlats in och ska skickas till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, i Uppsala.

I Oxelösund har man under eftermiddagen hittat runt tio döda fåglar som kommer att skickas till SVA för analys.

Inga åtgärder för att skydda människor

Inga åtgärder för att skydda människor vidtas.

– Se till att restriktionerna följs. Åtgärderna handlar om att skydda tamfåglar, säger Urban Wigert på Jordbruksverket till aftonbladet.se.

– Rekommendationerna för hur man ska hantera döda fåglar gäller fortfarande.

Skyddszonerna gäller 21 dagar från det att smittan upptäcktes.

Jordbruksverkets restriktioner

Daniel Wiklander, Johanna Melén