Dagens namn: Evert, Eilert
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Nyheter

Ministrar, här är era nya karriärer

Aftonbladet.se hjälper de gamla statsråden att hitta nya jobb

Sökes: Målare.

Finnes: Arbetslös minister, med relevant yrkesbakgrund.

Sju socialdemokratiska ministrar står efter valet till arbetsmarknadens förfogande.

Aftonbladet.se bad bemanningsföretaget Manpower att titta närmare på statsrådens CV - och föreslå lämpliga jobb.

Hans Karlsson Hans Karlsson Foto: Pawel Flato

Hans Karlsson, avgående arbetslivsminister

Ålder: 59 år.

Utbildning: Folkskola, målarutbildning, LO:s långkurser i bland annat ideologi, 60 poäng sociologi, arbetsmarknadsteknik och arbetsrätt vid högskolan i Örebro.

Yrkeserfarenhet: Målare, fackliga uppdrag för Målarna, styrelseuppdrag vid Arbetsdomstolen, ombudsman och enhetschef i LO, projektanställning i socialdemokraternas partistyrelse, styrelseuppdrag för bland annata AMF pension och AP-fonden, avtalssekreterare i LO, ordförande i regeringens arbetstidsutredning, arbetslivsminister.

Efter valet 2006: Oklart.

 Manpowers bedömning: Brokig bakgrund. Saknar akademisk examen. Skulle kunna göra en insats på diverse styrelseuppdrag, till exempel inom Svenskt Näringsliv, diverse pensionsbolag samt eventuellt försäkringsbolag. Vi vill också i detta sammanhang framhålla bristen på hantverkare, till exempel målare.

Leni Björklund Leni Björklund Foto: Pawel Flato

Leni Björklund, avgående försvarsminister

Ålder: 62.

Utbildning: Teologiska studier, fil.kand. i samhällsvetenskapliga ämnen vid Uppsala universitet.

Yrkeserfarenhet: Forskningsassistent på lärarhögskolan i Stockholm, folkbildningskonsulent vid Skolöverstyrelsen, expert på utbildningsdepartementet, kommunalråd i Järfälla, landstingsråd i Stockholm, vd för Spri (hälso- och sjukvårdens planerings- och rationaliseringsinstitut i Stockholm), generalsekreterare i Svenska kyrkan, försvarsminister.

Övrigt: En lång rad styrelseuppdrag, bland annat för Sveriges Radio. Medicine hedersdoktor vid Karolinska institutet.

Efter valet 2006: Avböjer att kommentera.

 Manpowers bedömning: Gedigen utbildning. Ser henne i diverse ledande roller inom svenskt bistånd, till exempel Rädda Barnen, Plan International eller liknande. Skulle också kunna bidra i diverse FN-relaterade projekt.

Ann-Christin Nykvist Ann-Christin Nykvist Foto: Pawel Flato

Ann-Christin Nykvist, avgående jordbruksminister

Ålder: 58 år.

Utbildning: Studier vid handelshögskolan i Stockholm, civilekonom.

Yrkeserfarenhet: Utredare vid försvarets rationaliseringsinstitut, departementssekreterare vid handelsdepartementet, kansliråd i finansdepartementet, administrativ chef på Konsumentverket, departementsråd vid civil- och näringsdepartementet, statssekreterare i kultur- och civildepartementet, generaldirektör för Konkurrensverket, jordbruksminister.

Övrigt: Styrelseledamot i bland annat Statens pris- och konkurrensverk och ordförande i bland annat Digital-TV-Kommittén.

Efter valet 2006: Oklart.

 Manpowers bedömning: Civilekonom. Förutom diverse styrelseuppdrag inom till exempel livsmedelsindustrin skulle vi kunna se henne i diverse EU-relaterade projekt, gärna kopplade till till exempel jordbruk.

Jan Eliasson Jan Eliasson Foto: Pawel Flato

Jan Eliasson, avgående utrikesminister

Ålder: 66 år.

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Göteborg.

Yrkeserfarenhet: En lång rad tjänster vid utrikesdepartementet, FN-medlare i kriget mellan Iran och Irak, chef för UD:s politiska avdelning, olika tunga uppdrag inom FN, senast som ordförande i FN:s generalförsamling, kabinettssekreterare, Sveriges ambassadör i Washington, utrikesminister.

Efter valet 2006: Ska undervisa på deltid vid Uppsala universitet. Vill fortsätta arbeta med internationella frågor.

 Manpowers bedömning: Stark profil, och mycket välunderbyggd bakgrund. Vi ser Jan Eliasson som föredragshållare, coach och mentor. Självklart skulle han nog också kunna tillföra mycket i FN-relaterade jobb samt eventuellt styrelseuppdrag i internationella organisationer samt i företag med global verksamhet.

Jens Orback Jens Orback Foto: Pawel Flato

Jens Orback, avgående demokrati-, storstads-, integrations- och jämställdhetsminister

Ålder: 47 år.

Utbildning: Collegestudier i USA i engelska och internationella relationer, civilekonomexamen med inriktning på nationalekonomi vid Stockholms universitet.

Yrkeserfarenhet: Departementssekreterare vid finansdepartementet, journalist och programledare på SVT, egen företagare med uppdrag för bland annat WHO och SVT, demokrati-, storstads-, integrations- och jämställdhetsminister

Övrigt: SSU-ordförande i Stockholms innerstad, ledamot i regeringens pappadelegation och i jämställdhetsdelegationen, ordförande i Maria Gamla stans stadsdelsnämnd.

Efter valet 2006: Funderar på att väcka liv i sitt frilansföretag.

 Manpowers bedömning: Gedigen utbildningsbakgrund. Jens Orbacks främsta karriärmässiga meriter vill vi framhålla inom media och kommunikation. Vi ser gärna Jens Orback som programledare och/eller redaktör i diverse samhällspolitiska sammanhang.

Barbro Holmberg Barbro Holmberg Foto: Pawel Flato

Barbro Holmberg, avgående migrationsminister

Ålder: 54 år.

Utbildning: Socionom.

Yrkeserfarenhet: Amanuens (lägre tjänst vid ämbetsverk eller institution) vid Socialstyrelsen, informationssekreterare åt RFHL (Riksförbundet för hjälp åt läkemedelsmissbrukare), redaktör för Psykologtidninen och tidskriften Socialpolitik, frilans med uppdrag åt bland annat Folkhälsoinstitutet och Systembolaget, sekreterare i bland annat barnkommittén, flera tjänster vid UD, generaldirektör för Migrationsverket, migrationsminister.

Efter valet 2006: Oklart.

 Manpowers bedömning: God utbildningsbakgrund. Borde kunna tillföra mer i ämnet invandrarfrågor. Vi skulle kunna se henne i roller inom AMS med inriktning på att bereda arbetssökande med invandrarbakgrund jobb. Skulle säkert kunna undervisa på socialhögskolan samt vara föredragshållare inom flera olika områden, till exempel för företag med intresse för integrationsfrågor.

Lena Sommestad Lena Sommestad Foto: Pawel Flato
Johanna Melén

Lena Sommestad, avgående miljöminister

Ålder: 49 år.

Utbildning: Samhällsvetarexamen, filosofie doktor i ekonomisk historia, docent i ekonomisk historia, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet.

Yrkeserfarenhet: Journalist på Tranås tidning, folkskollärare vid Västerbergs folkhögskola, doktorand, forskare och lärare vid Uppsala universitet, verkställande direktör vid Institutet för framtidsstudier, miljöminister.

Efter valet 2006: Återgår eventuellt till arbetet som professor i Uppsala, som hon är tjänstledig från.

 Manpowers bedömning: En akademisk tungviktare i sammanhanget. Ser inga som helst svårigheter för Lena att välja befattningar inom undervisningsområdet eller som föredragshållare i näringslivet. I likhet med flera av de andra statsråden kan Lena säkerligen tillföra mycket i olika styrelseuppdrag. Vi ser också att hon borde kunna arbeta framgångsrikt genom till exempel konsultuppdrag inom ämnet framtidsforskning.

Tidigare artiklar

SENASTE NYTT

Nyheter

Visa fler
Om Aftonbladet