Läsarna vill vaccinera sig – men måste vänta

Första vaccinet här först i slutet av september

NYHETER

Nästan 86 procent av Aftonbladets läsare skulle vilja vaccinera sig med Pandemrix mot svininfluensan. Nu.

Men de får vänta till i höst.

Och ingen vet vad det kommer att kosta.

Det första vaccinet ska komma till Sverige sista veckan i september. Vid årets slut kommer vaccinet att vara färdiglevererat och hela befolkningen kan erbjudas ett vaccin.

– Det är så snart det går att leverera. Sverige kommer få en del av det första vaccinet, säger Anders Tegnell, chef för smittskyddsenheten på Socialstyrelsen.

Varje person ska ta två doser för att få ett långtidsskydd. Företaget rekommenderar en intervall på tre till fyra veckor – med det är flexibelt.

– Man kan vänta med den andra dosen tills alla hinner få en första, säger Hillar Kangro, medicinsk rådgivare för Glaxo Smith Kline som säljer vaccinet Pandemrix.

Ett tiotal europeiska länder, bland andra Finland, Norge, Danmark, Island, Storbritannien och Schweiz har tecknat samma avtal om förköpsrätt ungefär samtidigt som Sverige, för två och ett halvt år sedan. Alla kommer få det pandemiska vaccinet samtidigt.

Aggressiv spridning

Accelerationen av spridningen är tidvis aggressiv.

– När det väl drar igång ökar antalet fall dramatiskt. I Storbritannien hade man länge samma situation som i Sverige. Men på två veckor blev det en plötsligt ändring. När det accelererar går det snabbt, säger Anders Tegnell på Socialstyrelsen.

Trots det spelar det inte så stor roll om vaccineringarna blir ett par dagar försenade.

– Effekten av vaccinet blir bättre ju tidigare man ger det. Men effekten finns kvar långt in i spridningen av pandemin. I USA har man haft omfattande spridning i ett par månader men bara några procent har blivit sjuka. Men om man inte vaccinerar kommer 30-40 procent blir sjuka, säger Anders Tegnell.

Sjukvårdare prioriteras

Viruset har under sin livslängd förändrats något, men i stort sett är det samma virus som cirkulerar.

– Vi har utvecklat ett så brett skydd som möjligt, för influensa har en förmåga att ändra sig, säger Hillar Kangro, på Glaxo Smith Kline.

Ännu är det inte bestämt vilka som kommer erbjudas vaccinet först.

– Det är nåt vi vill vänta med att bestämma så sent som möjligt för att ha bra information, säger Anders Tegnell, på Socialstyrelsen.

Världshälsoorganisationen håller på att utreda vilka som har störst medicinsk nytta av att få det snabbt.

– Vi ska rädda dem som har störst risk att bli sjuka, säger Anders Tegnell.

Förmodligen kommer sjukvårdspersonal att prioriteras.

– Det är viktigt att hålla i gång sjukvården, säger Anders Tegnell.

Kostnaden hemlig

En stor majoritet av Aftonbladets läsare vill vaccinera sig. Men ingen vet vad det kommer kosta än.

Det är landstingen som bestämmer hur det ska finansieras.

Vad är kostnaden för en vaccinering?

– Det är hemligt än så länge, säger Anders Tegnell.

26 000 läsare hade vid klockan 11 svarat på frågan om man skulle vilja vaccinera sig.

FAKTA

Svininfluensan – så farlig är den

Anders Tegnell, chef för smittskyddsenheten på Socialstyrelsen, hjälper till att bena ut sjukdomen.

Hur farligt är den?

– Det vet vi inte än. Men det är en influensa som sprider sig bra. Sjukdomen är ungefär lika allvarlig som den årliga influensan, det är inte en vanlig förkylning. Man blir ofta ordentligt sjuk i feber i en vecka och en del får den mycket allvarligt och måste ligga på sjukhus.

Hur rädd ska man vara?

– Ett par hundra personer dör i vanlig influensa i Sverige varje år. Det är ingen sjukdom som vi kan ignorera. Väldigt många kommer att bli sjuka och vara borta från jobbet. Det blir en ansträngning för samhället. Men för de flesta individer är det ingen farlig sjudom.

Kan man undvika det?

– Man kan vara noga med att tvätta händerna och stanna hemma från jobbet när man är dålig.

Tidigare talade man bara om smittorisken för folk som varit utomlands. Kan man tänka så fortfarande?

– Ja, än så länge. Vi har haft en liten spridning. De fall vi har hittat har varit utomlands eller träffat någon som varit utomlands.

Svininfluensan – de drabbas

Unga vuxna

"I och med att det är ett nytt influensavirus som ingen haft kontakt med tidigare har alla en risk att bli smittade.

Men vi har sett att det främst är unga vuxna mellan 20 och 40 år som blir smittade. De utgör kanske majoriteten av befolkningen och reser mycket och har på så sätt störst risk för att komma i kontakt med influensan."

De sjuka och gravida

"Vid den största majoritet av dödsfall har det funnits någon annan underliggande sjukdom. De som riskerar att få den allvarligt är gravida, hjärt- och lungsjuka, diabetiker, kraftigt överviktiga och cancersjuka."

Inte de äldre

"Det finns vissa data som tyder på att de över 60 år har ett visst grundskydd till följd av att de haft mycket influensavirus genom livet."

Inte barnen

"I bland annat Mexiko har vi sett att den sprids väldigt effektivt bland skolbarn om den kommer in i skolorna.

Fastän de kan bli smittade och föra smittan vidare tenderar de att inte bli lika sjuka. Nu finns en del enstaka fall som inte har annan bidragande orsak. Så kommer det bli när fler insjuknar."

Källa: Hillar Kangro, medicinsk rådgivare Glaxo Smith Kline