Så påverkas din plånbok

NYHETER

Både arbetslösa och sjuka får mer pengar i plånboken om de rödgröna vinner valet.

Däremot blir det höjda skatter för höginkomsttagarna.

Det blir rejäla höjningar av a-kassan om de rödgröna vinner valet nästa år. Mest generösa är Socialdemokraterna som vill att a-kassan på sikt ska kunna ge närmare en tusenlapp om dagen, mot 680 kronor i dag. Snålast är Miljöpartiet som inte föreslår några höjningar av a-kassetaket förrän om tre år – först 2012.

”Starkare välfärd”

De rödgröna sätter också stopp för utförsäkringen av sjukskrivna. Om de vinner valet tas tidsgränserna för sjukpenningen bort. Dessutom slipper de långtidssjukskrivna att få sjukpenningen sänkt efter ett år.

– Det blir en starkare välfärd. Sjuka, gamla och arbetslösa ska inte betala för den här krisen, säger Ulla Andersson, ekonomisk talesman för Vänsterpartiet.¨

Chockhöjning

För att betala satsningarna chockhöjer Vänsterpartiet inkomstskatterna för alla. För dem som tjänar mindre än 19 000 kronor blir höjningen max 200 kronor i månaden. Men för den som tjänar 50 000 höjs skatten med över 2 000 kronor.

S och MP höjer bara för dem som tjänar omkring 45 000 i månaden eller mer.

– De med de riktigt stora förmögenheterna och inkomster över miljonen, de kommer att få vara beredda att bidra, säger Thomas Östros, ekonomisk talesman för S.

S och V satsar också på en ny förmögenhetsskatt. V vill införa skatten på förmögenheter över 1,5 miljoner och S från 2,5 miljoner.

FAKTA

Skuggbudgeten i din plånbok

Så här påverkar de rödgröna partiernas budgetförslag din plånbok. Aftonbladet har granskat partierna punkt för punkt.

A-kassan

S och V satsar på rejäla förbättringar av a-kassan, medan MP är mer försiktiga.

• S och V vill höja den högsta dagpenningen i a-kassan från dagens 680 kronor: S till 990 och V till 970 kronor de första hundra dagarna. Därefter vill S sänka taket till 840 kronor och V till 870. MP vill också höja taket, men bara till 780 kr/dag – och först 2012.

• S, V och MP slopar sänkningen av a-kassan från 80 till 70 procent efter 200 dagar. Men MP sänker a-kassan till 65 procent för den som varit arbetslös i mer än 300 dagar.

Sjukförsäkringen

Alla rödgröna partier stoppar utförsäkringen av sjukskrivna, men V går ännu längre och stoppar även utförsäkringen av de som tidigare haft tillfällig sjukersättning.

• S, V och MP tar bort nedtrappningen av sjukpenningen efter ett år. Den som är sjuk ska få 80 procent av inkomsten hela tiden.

• Alla partier tar bort tidsgränsen för sjukpenningen.

• S och V vill också höja taket i sjukförsäkringen till 9 respektive 10 basbelopp mot dagens 7,5.

• V vill återinföra den tillfälliga sjukersättningen. Därmed slipper drygt 30 000 sjuka att utförsäkras vid nyår. S och MP satsar istället på rehabiliteringsinsatser.

Jobbskatteavdraget

Samtliga rödgröna partier säger nej till fjärde steget i jobbskatteavdraget.

Inkomstskatterna

Samtliga partier är överens om att inkomstskatterna ska höjas. V höjer mest, MP minst. Miljöpartiets och Socialdemokraternas förslag är mest lika.

•Socialdemokraterna tar bort jobbskatteavdraget helt för den som tjänar 115 000 kronor eller mer i månaden. Det innebär en skattehöjning på 1 500 kronor i månaden. Jobbskatteavdraget börjar trappas ner vid en inkomst på 45 000 kronor, med en procent, och från 50 000 kronor med ytterligare en procent. För den som tjänar 70 000 kronor innebär det höjd skatt med 500 kronor i månaden.

•MP börjar trappa ner jobbskatteavdraget vid 43 000 kronor i månaden, med en procent, och från 50 000 kronor med ytterligare en procent. För den som tjänar 70 000 kronor innebär det höjd skatt med 500 kronor i månaden.

•V höjer inkomstskatten för alla, men höjningen blir under 200 kronor för alla med en månadslön upp till 19 000 kronor. För den som tjänar 50 000 kronor höjs skatten med 2 200 kronor i månaden.

Förmögenhetsskatt

Vill bara S och V ha, inte MP.

•S föreslår att den som har en förmögenhet på 2,5 miljoner ska betala en procent i förmögenhetsskatt. Begränsningar för de som till exempel har fastigheter med högt taxeringsvärde och låg inkomst införs.

•V föreslår att den som har en förmögenhet på 1,5 miljoner ska betala 1,5 procent i förmögenhetsskatt. När förmögenheten räknas ut ska fastigheter värderas lägre än penningtillgångar.

Pensionärerna

Samtliga partier sänker skatten för pensionärerna. Mest sänker V, MP minst. Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag är mest lika.

•S sänker skatten för pensionärer för alla som högst 30 000 kronor i pension. Den som har 20 000 i pension får 344 kronor lägre skatt än med regeringens förslag.

•V sänker skatten för pensionärer för alla som högst 30 000 kronor i pension. Den som har 20 000 i pension får 880 kronor lägre skatt än med regeringens förslag.

•MP sänker skatten för pensionärer mer än regeringen, men mindre än både V och S. Bara de pensionärer som har mellan 7 000 och 16 000 kronor i månaden får sänkt skatt (jämfört med regeringens förslag).

Fordonsbeskattning

Samtliga partier vill öka skattetrycket på bränsleslukande fordon. MP mest och S minst. MP och V är mest lika.

•S vill ha ett miljöfordonspaket, som bland annat innebär att fordon med låga utsläpp ska betala lägre fordonsskatt och att en skrotningspremie på 5 000 kronor införs för bilar tillverkade före 1989.

•MP vill ha samma miljöfordonspaket som S och V. Dessutom föreslår MP ett nytt system med en miljöavgift vid nyinköp av bilar - ju mer bränsleslukande bil, desto större avgift. För det tredje vill MP höja beskattningen av förmånsbilar.

•V vill ha samma miljöfordonspaket som S och MP. I likhet med MP vill V också ha en miljöbaserad försäljningsskatt på nya personbilar.

Fastighetsskatten

Gemensamt förslag från S, MP och V om ändrad fastighetsskatt. Villor med ett taxeringsvärde över 4,5 miljoner får höjd skatt. Samtidigt utvidgas den nuvarande begränsningsregeln så att fler med små inkomster får sänkt fastighetsskatt. Vid reavinstförsäljningar tas skatten på uppskov upp till 200 000 kronor bort.

Hushållsnära tjänster

S och V säger nej till dem, MP vill behålla dem.

•S vill avskaffa skatteavdraget för hushållsnära tjänster.

•V vill avskaffa skatteavdraget för hushållsnära tjänster.

•MP vill behålla skatteavdraget för hushållsnära tjänster.

Höjt bensinpris

Samtliga partier vill höja bensinpriset (genom att koldioxidskatten höjs). MP mest, S minst. S är enda partiet som vill kompensera bilägarna genom att höja reseavdraget med 50 öre milen.

•S vill höja koldioxidskatten sex öre mer än regeringen 2010. Det motsvarar 15-18 öre högre bensinpris.

•V vill höja koldioxidskatten 19 öre mer 2010, vilket innebär ungefär 57 öre högre bensinpris. Den totala höjningen 2010 och 2011 ger ungefär 1:32 kronor högre bensinspris.

•MP vill höja koldioxidskatten 12 öre mer 2010, vilket ger 36 öre högre bensinpris. Totala höjningen 2010 och 2011 ger 1:65 kronor högre bensinpris.

Cyklar, flyg och båtar

Här har både V och MP likartade förslag, men inte S.

•MP vill införa 300 kronor i flygskatt för en enkel resa i Europa och 600 kronor utanför Europa. Nysålda motorer till fritidsbåtar ska från 2011 beskattas med minst 1 000 kronor, beroende på hur mycket koldioxid de släpper ut. Arbetsgivare ska kunna ge en cykel till den anställde, utan att den förmånsbeskattas.

•V vill ta ut en start- och landningsavgift på 11 000 kronor för varje inrikesflygning. Vill ha en båtskatt för fritidsbåtar. Arbetsgivare ska kunna ge en cykel för max 5000 kronor till den anställde, utan att den förmånsbeskattas.

Övriga skatter

MP har två förslag som varken V eller S har.

•MP vill belägga Essingelseden med trängselskatt. Dessutom ska en skatt på 20 kronor per liter alkoläsk införas, för att dämpa försäljningen.