Lågutbildade får vänta dubbelt så länge

NYHETER

Alla ska ha rätt till samma vård.

Men i dag får högutbildade cancerpatienter vård snabbare än lågutbildade.

Är det någon som blir förvånad?

Hur lång tid tar det från första läkarbesöket – till diagnos – för patienter med tidig lungcancer?

I en svensk studie från 2010 har man funnit stora skillnader mellan hög- och lågutbildade.

Gissa vilka som fick hjälp snabbast?

Högutbildade fick sin lungcancerdiagnos inom 17 dagar i genomsnitt – medan lågutbildade fick vänta dubbelt så länge, i 32 dagar.

Det är en anmärkningsvärt stor skillnad för en sjukdom som c­ancer, där tidsfaktorn kan ha betydelse för överlevnaden. Ju tidigare behandlingarna sätts in desto bättre prognos.

Och vid bröstcancer är risken för fattiga och lågutbildade kvinnor att dö i sin cancer 37 procent högre än för andra kvinnor.

Att klassamhället ännu avspeglas i sjukvården strider inte bara mot lagen – utan är också en stor skam för sjukvården och för Sverige.

Varför har vi inte kommit längre än så?

FAKTA

Källor: Cancerfondsrapporten 2010. Studien ”Social inequalities in non-small cell lungcancer management and survival”, Thorax (2010), KI. Dagens Medicin 2010–12–01.