Fyndet kan lösa gåtan

Polisen gjorde makaber upptäckt vid skidspåret där 51-åringen setts åka

NYHETER

örebro/stockholm. Helgens makabra fynd kan vara lösningen på mordgåtan i Örebro.

Begravt under snötäcket hittade polisen mördade Evas huvud.

– Det är väldigt viktigt för att kunna fastställa dödsorsaken, säger Bo Wide som har 25 års erfarenhet av våldsbrottsutredningar.

Efter flera veckors intensivt sökande fortsätter polisen att göra fynd i skogsområdet utanför Örebro.

Vid en vändplats intill Bocksbosjön gjorde en patrull vid tvåtiden i går ännu en upptäckt – den fjärde kvarlevan i ordningen. Enligt en poliskälla låg ett ben begravt djupt i snön.

– Det fick grävas fram, säger källan.

Efter att en skidåkare gjort polisen uppmärksam på märkliga spår som ledde in i skogen gjordes tidigare under helgen två andra fynd i området. Ytterligare ett ben och huvudet hittades invirat i plastsäckar i samma skogsparti.

Att huvudet återfunnits är av stor betydelse för den fortsatta utredningen.

”Se om det finns skador”

– Det är väldigt viktigt för att få reda på dödsorsaken. Man kan exempelvis se om personen strypts till döds eller om det finns skador på kraniet, säger Bo Wide, före detta spaningschef på avdelningen för grova brott i Stockholm.

Att avgöra hur en person bragts om livet är viktigt för att mäta sanningshalten i ett eventuellt erkännande. Till exempel avfärda eller slå fast att det skulle röra sig om en olyckshändelse.

– Jag tror inte att mordet är planlagt, det verkar inte rimligt. Då skulle gärningsmannen ha genomfört dådet på en plats där han kunde göra sig av med kroppen på en gång, säger han.

Välplanerad styckning

Enligt poliskällor har gärningsmannens styckning av kroppen varit mycket välplanerad och han tycks vara väl insatt i det praktiska genomförandet. Obduktionssvaret tyder också på att kroppen har varit upphängd, det visar bland annat två tydliga märken på bålen som hittades i måndags. Den återfanns cirka 1,5 mils bilresa från den senaste fyndplatsen.

Hela området är välbekant för den misstänkte 51-åringen. Flera vittnen uppger för Aftonbladet att han ofta setts träna längdskidåkning i spåren intill Bocksbosjön. Och polisen koncentrerade sig tidigt på den nu aktuella platsen.

”Ligger risigt till”

– Nästan ingen gärningsman går utanför områden som är bekanta för dem. Det kan vara ett ställe där man har sin sommarstuga eller där man tränar. Känner den misstänkte till båda de här fyndplatserna väl ligger han ganska risigt till, säger Bo Wide.

Han tror också att de resterande kvarlevorna kommer att återfinnas i närheten av de som redan hittats.

Efter de senaste dagarnas genombrott fortsätter polisen nu sökandet. Till sin hjälp har de bland annat den rapport Rikskriminalens gärningsmannaprofilgrupp tar fram.