Fick 24 ton gratis tegel till villan

I dag kom första åtalet i den stora muthärvan

NYHETER

I dag kom det första åtalet i den stora mutbrottshärvan i Göteborg.

Mannen som åtalades är en tidigare chef i ett kommunalt bostadsbolag.

Han misstänks ha fått 24 ton gratis tegel till sin privata villa – i gengäld skulle företaget få ett kommunalt bygguppdrag.

Den stora muthärvan i Göteborg började nystas upp i april i fjol då SVT:s "Uppdrag Granskning" avslöjade att två tjänstemän vid Göteborgs kommun hade skrivit under uppblåsta fakturor från Stefan Allbäcks byggföretag i utbyte mot resor och andra gåvor.

Härvan växte sedan allt mer.

30-tal personer

För närvarande pågår tio förundersökningar om mutmisstankar inom kommunala bolag och förvaltningar i Göteborg. Nästa åtal kommer om två till tre veckor, enligt statsåklagare Nils-Eric Schultz.

Han räknar med att det totalt handlar om ett 30-tal personer som kan komma att åtalas.

Gratis tegel

Den man som i dag åtalades är en tidigare chef i ett kommunalt bostadsbolag. Rubriceringen är grovt mutbrott och brottet ska ha begåtts år 2003. Mannen själv nekar till brott men åklagaren menar att han tagit emot tegel till sin privata villa av ett företag som ville få ett kommunalt bygguppdrag.

Och det är inte lite tegel det handlar om. Mannen ska ha tagit emot 23, 8 ton tegel till ett värde av 85 000 kronor när han byggde om sin villa i Göteborgs kommun.

Åklagaren menar att det inte finns något som tyder på att den tidigare chefen betalat för teglet och genom att ta emot gåvan har han inte bara tagit emot en muta, han har även rubbat den fria konkurrensen.

Mannen har på egen begäran lämnat sin chefspost under tiden som utredningen mot honom pågår.

FAKTA

Detta har hänt:

• I SVT:s Uppdrag granskning från 28 april i fjol utpekades två tjänstemän i Göteborgs Idrotts- och föreningsförvaltning som korrupta. De ska bland annat ha godkänt uppblåsta fakturor från Stefan Allbäcks byggnads AB i utbyte mot resor till rivieran, privata byggarbeten och restaurangbesök. Personerna som pekades ut är i dag pensionärer.

• Mutanklagelser riktades även mot en projektledare på kommunägda Familjebostäder som också han godkänt uppblåsta fakturor från Allbäck. Familjebostäder stängde av tjänstemannen efter programmet och polisanmälde honom för trolöshet mot huvudman.

• Göteborgs stad tillsatte efteråt en grupp som ska undersöka mutanklagelserna. I maj sparkades förvaltningschefen för att ha ignorerat och undanhållit ett brev med information om muthärvan.

• Statsåklagaren Nils-Eric Schultz inledde i våras en förundersökning om grovt mutbrott. Beslutet gällde såväl idrotts- och föreningsförvaltningen som Familjebostäder.

• Snart drogs tre andra kommunala bostadsbolag in i utredningen. Ett av dem polisanmälde i augusti en medarbetare för allvarliga oegentligheter. Även han ska ha attesterat uppblåsta byggfakturor i utbyte mot tjänster.

• Enligt Nils-Eric Schultz kan så många som 30 personer åtalas i härvan. Tio förundersökningar pågår parallellt.

Aftonbladet