Polishelikopter letar kroppsdelar

Scannar av Kilsbergen utanför Örebro

NYHETER

En polishelikopter från Stockholm har satts in i eftersöket av kvarlevor efter Eva, 51, i Örebro.

Helikoptern fotograferar även omgivningarna där tidigare fynd har gjorts.

– En del snö har smält undan. Helikoptern flyger nu på låg höjd och scannar av Kilsbergen, säger Örebropolisens presstalesman Mats Nyhlén till TT.

Inga nya förhör har hållits med den misstänkte 51-årige universitetschefen. Polisen vill först samla på sig information att konfrontera honom med.