”Di fångar både barn och vuxna och slaktar dem”

Konspirationsteoretiker: En illasinnad sekt

Få sällskap är omgärdade av så mycket mystik och så många myter som frimurarna.Konspirationsteoretikerna hävdar att orden är en illasinnad sekt som i hemlighet kontrollerar världen – och därmed våra liv.Men frimurarna själva bedyrar att de bara ägnar sig åt välgörenhet och personlig utveckling.

Stort dokument om Frimurarorden