Bilderna som visar minkarnas lidande

Pälsdjursuppfödarna: Generellt sett sköter sig uppfödarna bra

NYHETER

Minkar med bitsår och uppfläkt hud.

Döda djur i smutsiga burar.

– I över 20 år har minkuppfödarna brutit mot djurskyddslagen, säger Malin Gustafsson på Djurrättsalliansen till Aftonbladet.

Hon berättar att vi har en fantastisk djurskyddslag i Sverige. Problemet är bara att den inte följs.

– Vi har dokumenterat fruktansvärda öppna sår, smutsiga burar och kannibalism.

Enligt Malin som är talesperson för Djurrättsalliansens aktion ”§4: Sveket mot minkarna” är problemet att djurskyddslagen och föreskrifterna som styr branschen inte går hand i hand.

– Nu måste det göras något. Vi kan inte behandla djur på det här sättet.

"Mår psykiskt dåligt"

Jordbruksverket är medvetet om att det finns brister. Nyligen kontrollerades 41 anläggningar i Sverige. De fick en rad anmärkningar.

Djurskyddschef Björn Dahlén menar att det finns ett stort problem inom minknäringen.

– Minkarna mår psykiskt dåligt. De hålls i en för liten bur i en karg miljö och det leder till att djuren blir stressade.

Jordbruksverket ska innan årets slut ha löst frågan om minkarnas väl och ve. Det kan bli aktuellt med ett förbud.

– Då får vi lämna över frågan till regeringen, säger Björn Dahlén.

"Sköter sig bra"

Från branschens sida tillbakavisar man uppgifterna om minkarnas lidande.

– Generellt sett sköter sig uppfödarna bra. Vi är tydliga från förbundets sida att man ska följa lagar och föreskrifter, säger Jörgen Martinsson, vd och talesperson för Sveriges Pälsdjursuppfödares Riksförbund (SPR).

Han förklarar att alla som föder upp minkar har ett intresse att sköta om sina djur.

– Det är korkat att vansköta det man lever av. Ju högre kvalitet på pälsen, desto högre pris. Vansköter du minken, får du inte betalt.

Rekordpriser

Enligt honom krävs det stor erfarenhet och kunskap för att arbeta som minkuppfödare. Ofta går yrket i arv. Verksamheten är lönsam.

– De senaste åren har vi haft rekordpriser. Finanskrisen har inte märkts inom pälsbranschen.

Det märks att Jörgen Martinsson är stolt över förbundets medlemmar och branschens framgång. Han har sett Djurrättsalliansens bilder från minkfarmerna men anser att det ser värre ut än det är.

– Bilderna ser otäcka ut men då får man tänka på att det finns 1,5 miljoner minkar i Sverige. Självklart blir ett och annat djur skadat.

FAKTA

/ Så säger lagen

I Djurskyddslagen regleras bland annat uppfödning av mink och andra pälsdjur.

Du behöver tillstånd från länsstyrelsen för att föda upp pälsdjur. Det gäller från första djuret.

Länsstyrelsen bedömer om om personen är lämplig att föda upp pälsdjur och om anläggningen är tillräckligt bra för djuren.

Som uppfödare är man skyldig att se till att pälsdjuren skyddas mot sjukdomar och behandlas väl.

Burarna ska vara rymliga och inredda.

Avelsdjur och valpar som är yngre än fyra månader ska ha ständig tillgång till dricksvatten.

Burar för mink eller räv ska vara uppställda så att djuren inte kan skada varandra genom näten. Det ska finnas en lya i varje bur, och för minkar ska det finnas strömedel i den. Man ska också se till att djuren har föremål de kan sysselsätta sig med

För anläggningar som var i bruk före den 17 februari 2003 gäller fortfarande de utrymmeskrav som fanns i en äldre version av föreskrifterna om djurhållning. De kraven gäller till utgången av 2010.

KÄLLA: JORDBRUKSVERKET