Presenterade ny Aghanistan-plan

Aftonbladet rapporterade direkt från pressträffen i Rosenbad

NYHETER
FAKTA

Så ser uppgörelsen ut

Basen för uppgörelsen är beslut fattade av FN:s säkerhetsråd och Kabul-konferensen 2010 om hur den nya Afghanistanpolitiken ska se ut.

Sverige ska hjälpa till att förverkliga Afghanistans mål att landets egna säkerhetsstyrkor ska kunna leda och genomföra operationer i alla delar av landet 2014.

Efter överlämnandet av säkerhetsansvaret kommer Sverige fortsatt att stödja och utbilda Afghanistans armé, polis och andra säkerhets- och rättsorgan. Under 2010 börjar arbetet med att planera dessa insater.

Under 2011 komer den svenska planerade militära insatsen i Afghanistan vara ca 500 personer. Dessutom tillkommer två räddningshelikoptrar.

Succesivt överlämnande av ansvaret för säkerheten i de områden som Sverige ansvarar för kommer att kunna börja 2011. Erfarenheterna härifrån får styra hur det fortsatta överlämnandet under 2012 och framåt kommer se ut.

Under 2012 hoppas partierna att Sverige kan minska antalet stridande trupper i Afghanistan. 2014 ska Sverige inte ha någon stridande trupp.

Under 2012 får insatsen i Afghanistan en civil ledning. Ökade civila resurser kan behöva tillföras.

De civila satsningarna, främst i norra Afghanistan, inom områden som hälsovård, infrastruktur och korruptionsbekämpning ska förstärkas. Ökade humanitära satsningar främst genom FN.

Sveriges engagemang ska vara långisktigt. Ett ”fortsatt aktivt engagemang för fred och försoning, utveckling och stabilitet och mänskliga rättigheter”.