Dementa överges på natten

NYHETER

På sex av tio demensboenden i landet låser personalen in de äldre och överger dem på natten.

Det framgår av Socialstyrelsen oanmälda inspektion i början av november på 94 demensboenden i 48 kommuner.

– Det är oanständigt att äldre och sjuka ska ha det så här, säger Per-Anders Sunesson, chef för tillsynsavdelningen, till Dagens Nyheter.

Han konstaterar att det är otillåtet att låsa in de dementa och säger att det är fråga om olaga frihetsberövande.

TT