Vilken hjälp kan du förvänta dig vid en kris?

NYHETER
FAKTA

Det ihållande snöovädret skapar kaos på vägarna. Efter en jättekrasch på E4 på fredagen proppades trafiken igen helt. Och under lördagen har nya trafikolyckor blockerat vägarna.

Hundratals människor blev fast på vägarna hela natten.

Vilken hjälp kan du förvänta dig från samhället?

Ställ dina frågor till Håkan Axelsson, enhetschef vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.