Förslag till S valberedning klar

NYHETER

Socialdemokraterna har nu ett färdigt förslag till valberedning inför mellankongressen 2011.

Valberedningen ska utses vid förtroenderådet nu på lördag den 4 december.

Socialdemokraternas partisekreterare Ibrahim Baylan har i dag skickat ett förslag till förtroenderådets ombud och distrikten på vilka som ska ingå i valberedningen.

– Förtroenderådet utser en valberedning för att förbereda val av partiordförande, ordförande i programkommissionen och eventuellt övriga val till partiorgan, säger Ibrahim Baylan i ett pressmeddelande.

Arbetar självständigt

Han berättar att valberedningen arbetar självständigt och "bör sträva efter att möjliggöra för medlemmar och anslutna partiorganisationer att i en bred diskussion lämna synpunkter".

– Valberedningen bör också involvera såväl partidistrikten som sidoorganisationerna innan man slutligen lämnar sitt förslag till den extra kongressen.

FAKTA

/ De är nominerade:

Förslag till ordinarie ledamöter i valberedning:

Berit Andnor, ordförande

Katarina Berggren, Stockholms län

Håkan Bergman, Örebro län

Jan Björkman, Blekinge

Jonas Gunnarsson, Värmland

Göran Johansson, Göteborg

Anders Karlsson, Skåne

Teres Lindberg, Stockholm

Louise Malmström, Östergötland

Hans Unander, Dalarna

Kristina Zakrisson, Norrbottens län

Förslag till ersättare:

Anna Fransson, Kronoberg

Peter Olofsson, Västerbotten

Carina Ohlsson, Skaraborg

Katrin Stjernfeldt Jammeh, Skåne

Fredrik Pettersson, Sörmland

Dag Larsson, Stockholm