”De har rätt till kost och logi”

Svenska resebyråföreningen om kunderna som sitter fast på flygplatserna

NYHETER

I bland annat London, Paris och Frankfurt är svenska resenärer strandsatta.

Flygbolagen är skyldiga att informera sina kunder om deras rättigheter.

Men det är de dåliga på, säger Tomas G Olsson på Svenska resebyråföreningen till Aftonbladet.

– Flygbolagen har en informationsskyldighet. De måsta tala om för resenärerna vad de har för rättigheter men det slarvar de med, konstaterar han.

Vad har man för rättigheter?

– Man ska kunna välja mellan att bli ombokad eller få tillbaka pengarna för biljetten.

Kost och logi

Att få tillbaka biljettpriset är dock sällan aktuellt, speciellt om det rör sig om en lågprisbiljett.

– Väljer man att bli ombokad, har man rätt till assistans i form av kost och logi tills dess man reser hem.

Människor tvingas sova på flygplatserna under filtar. Är det rimlig logi?

– Det är egentligen inte riktigt rätt men förmodligen är det svårt att hitta hotellrum, speciellt i London. Det kan också vara svårt att placera ut folk över hela staden och sedan få tag i dem när det är dags att åka.

Lever alla bolag upp till de krav som ställs?

– Nej, det gör de absolut inte. SAS har skött sig hyfsat bra, Även British Airways och Lufthansa vad vi vet. Men exempelvis utmärker sig några resebolag som Ryanair. Dem har vi haft problem med och de lever tyvärr inte upp till de här skyldigheterna.

Lågprisbolag

Tomas G Olsson berättar att man som kund nästan kan räkna med extra problem om man köpt en biljett av ett lågprisbolag och olyckan sedan är framme.

– De försöker komma undan sitt ansvar hela tiden. Men de ska också följa EU-förordningen.

Vad kan man som drabbad kund göra?

– I första hand ska man vända sig till flygbolaget och begära att få den hjälp man har rätt till. Om de inte bryr sig, eller säger nej, vänder man sig till resebyrån för hjälp. Även om avtalet är mellan flygbolag och resenär kan de hjälpa till. I tredje hand vänder man sig till myndigheten som motsvarar svenska Konsumentverket i det land man befinner sig i.

Hur gör man då?

– Det finns särskilda blanketter att hämta på EU:s hemsida som man kan fylla i och skicka till de olika myndigheterna. Sverige är sedan också det enda land där man kan vända sig till svenska Konsumentverket, även om man befinner sig i utlandet. Händer det ingenting kan man vända sig till Allmänna reklamationsnämnden.

FAKTA

3 tips om du funderar på att boka en resa:

Boka hela resan på samma ställe, så resan hänger ihop. Annars finns det risk att man råkrar illa ut, att det blir problem med anslutande flyg.

Alla företag som säljer paketresor eller paketreseliknande resor måste betala in en resegaranti till Resegarantinämnden. Det fungerar som ett skydd för dig om din resa ställs in eller avbryts. Du kan då få kompensation från den ställda resegarantin. Ansök om ersättning från Resegarantinämnden. Du måste söka senast tre månader efter att resan ställdes in.

Bokar du via en paketresa via en resebyrå får du mer hjälp. Researrangörerna är skyldiga att ta hand om resenärerna och förlorar man dagar på resmålet för att man blir fast på en flygplats, har man rätt till prisavdrag.