Nyheter

Nu blir det ännu värre

Nya regler kan ge ny våg av utförsäkrade

Efter nyår ska Försäkringskassans handläggare avgöra vem som är sjuk eller frisk nog att jobba.

Med de nya reglerna kommer läkarnas ord att väga lättare.

– Risken finns att fler patienter kommer att få en orättvis och byråkratisk bedömning, säger läkarförbundets ordförande Marie Wedin.

Aftonbladet berättade i tisdags om Christina Reyes som nekades sjukpenning trots att hon var dödligt sjuk och bara vägde 36 kilo.

En specialistgrupp hade slagit fast att hon omöjligen kunde jobba, men deras utlåtande kördes över av Försäkringskassans handläggare.

Först efter sin död fick Christina rätt i domstol.

Efter årsskiftet riskerar ännu fler att drabbas av den hårda sjukersättningsreformen.

I det tysta förbereder Försäkringskassan nya rutiner som ska hindra läkare att skriva utlåtanden om en persons arbetsförmåga.

– Läkarna ska bara göra ett rent medicinsk utlåtande, säger Svante Borg, direktör med nationellt ansvar för sjukförsäkringar.

– Patientens arbetskapacitet är det sedan helt upp till Försäkringskassans handläggare att bedöma.

”Patienter feltolkar”

Syftet är att bedömningarna ska bli mer i enlighet med den nya sjukförsäkringen.

– Det blir ett mer rättssäkert system. Det har funnits en otydlighet tidigare där patienten har kunnat feltolka läkarutlåtanden som att de är garanterade sjukskrivning, säger Svante Borg.

Men varför ska man då över huvud taget ha läkarintyg när man vänder sig till Försäkringskassan?

– Läkarens uppgift är att beskriva de begränsningar som personens sjukdom innebär, inte göra ett utlåtande om viken arbetskapacitet man har, säger Svante Borg.

Marie Wedin, ordförande i läkarföreningen är kritisk till de nya reglerna och tror att ännu fler patienter kommer att fastna mellan jobb och sjukskrivning.

”Fler kan ifrågasättas”

– Risken är att handläggare utan medicinsk kompetens gör en väldigt byråkratisk bedömning.

Marie Wedin är ortoped och har sett många patienter fastna i byråkratin utan att få någon ersättning.

– Jag är rädd att

ännu fler patienter kommer att bli ifrågasatta av Försäkringskassan efter årsskiftet.

FAKTA

Så fungerar den nya sjukförsäkringen

● Den 1 oktober 2008 infördes en tidsbegränsning i sjukförsäkringen på 550 dagar för dem som har sjukpeng och 18 månader för tidsbegränsad sjukersättning. Den kan dock bli förlängd vilket är möjligt fram till 2013.

● Därefter kan den utförsäkrade anmäla sig till arbetslivsintroduktion hos Arbetsförmedlingen. Efter tre månaders arbetslivsintroduktion är det möjligt att söka ny sjukförsäkring. För dem som är så sjuka att de inte kan delta i arbetslivsintroduktionen finns möjlighet till förlängd sjukpenning utöver tidsgränserna.

● Vid årsskiftet uppnådde 17 848 svenskar maximal tid i sjukförsäkringen. Några tusen av dem är svårt cancersjuka och fick stanna kvar i sjukförsäkringen.

● Men 14 321 tvingades ut ur försäkringen. Av dem gick 12 575 personer in i arbetslivsintroduktion hos Arbetsförmedlingen. I dag har 5 386 återvänt till sjukförsäkringen.

● Av de 12 575 som gick in i arbetslivsintroduktion har 1 444 personer nu någon form av arbete.

Bara 362 av dessa har ett arbete helt utan arbetsmarknadsstöd.

● Sjukförsäkringsreformen beräknas ha sänkt statens kostnader från 106 miljarder kronor till 89,5 miljarder per år sedan 2006.

■ ■ Sverige sparar 16,5 miljarder i minskade sjukförsäkringskostnader.

■ ■ Men Mattias Pettersson har inte längre råd att bo kvar i sin lägenhet, Linda Bjälmén har inte en krona över till jul och Selma Imas vet inte om hon får några nya pengar efter helgerna.

■ ■ De är utslängda från Försäkringskassan med beskedet att det är dags att söka jobb – trots läkarintyg på att de är sjuka.

■ ■ För Linda Gustafsson, 38, ser det bättre ut. Efter tio månader utan pengar beviljades hon ersättning tre dagar före jul.

■ ■ Efter årsskiftet befarar läkarföreningen en ny våg av orättvist utförsäkrade svenskar.

■ ■ Då ska Försäkringskassans hårda regler bli ännu hårdare.