Hotet: En isstorm

Rapport till regeringen: Sverige dåligt krisrustat för ett ryskt mardrömsväder

NYHETER

Moskva är lamslaget av en isstorm. Och svenska myndigheter följer väderfenomenets frammarsch.

Drabbar stormen Sverige kommer det föra med sig brist på mat, dryck – och värme.

– Händer det i Moskva kan det hända här, säger meteorolog Martin Hedberg.

På annandagen drog isstormen in över Moskva. Staden lamslogs och samhällsviktiga funktioner slogs ut. Svenska myndigheter kommer att studera hur Ryssland hanterar sin isstorm, enligt Anneli Bergholm Söder, chef vid avdelningen för samordning och insats vid MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

– Jag är helt övertygad om att vi kommer titta på hur de arbetar. Vi har ett Barents-samarbete där Ryssland ingår, det innebär att vi ibland övar tillsammans, säger hon.

Ett dråpslag mot samhället

MSB presenterade för ett par veckor sedan en rapport om hur Sverige skulle klara av en isstorm. Rapporten, som beställts av regeringen, konstaterar att Sveriges krisberedskapsförmåga är bristfällig.

Samhället kommer att lamslås. Det kommer att saknas mat, dryck och värme. Enskilda medborgare och företag ”kommer att drabbas av stora ekonomiska kostnader”, enligt rapporten.

Även tillgången till information och möjlighet att kontakta polis eller akutsjukvård kommer förmodligen att vara mycket begränsad. I rapporten står också att det finns stor risk för socialt missnöje och oro.

– Det är bra att vi nu vet vilka områden vi ska prioritera, säger Anneli Bergholm Söder.

Sjukhusen stod utan el

Hon säger att det allvarligaste avbräcket är om elen försvinner. I helgen var 14 sjukhus och nästan en halv miljon Moskvabor utan el. I 15 timmar stod stadens största flygplats Domodedovo strömlös och tvingades stänga.

– Vi har ett alltmer elektrifierat samhälle och är därför mer sårbara än någonsin.

Isstormen i Moskva kan vara en ögonöppnare för allmänheten, isstormar är inte en pappersprodukt från forskare, säger Martin Hedberg, meteorolog vid Klart.se.

FAKTA

Så skulle Sverige drabbas

Samhället i det drabbade området kommer i det närmaste att vara lamslaget, åtminstone under ovädret.

Brist på mat, dryck och värme.

Enskilda och företag kommer drabbas av stora ekonomiska kostnader.

Tillgången till information kommer att vara mycket begränsad.

Möjlighet att kontakta polis, räddningstjänst och akutsjukvård blir mycket begränsad.

Stor risk för socialt missnöje och oro.

Källa: MSB