Tuffare tag mot terror

Här är alla nya lagar
som gäller från 1 jan

Den 1 januari träder den nya terrorislagen i kraft. Den spm offentligt uppmanar till terrorism riskerar fängelse.
Den 1 januari träder den nya terrorislagen i kraft. Den spm offentligt uppmanar till terrorism riskerar fängelse.Foto: scanpix, per-olof sännås
NYHETER

Den 1 januari börjar en lång rad nya lagar gälla i Sverige.

Den som offentligt uppmanar till terrorism kan dömas till fängelse.

– Det ger ökad möjlighet att komma åt terrorister, säger terrorismforskaren Magnus Ranstorp.

Samtidigt som nyårsraketerna färgar natthimlen i alla upptänkliga färger börjar en lång räcka nya lagar att gälla i Sverige.

En del av lagpaketet är den nya terroristlagen.

Förebygger terrorbrott

Den har skapats för att bättre förebygga terrorism och innebär att den som uppmanar, rekryterar eller utbildar avseende terroristbrott kan straffas.

– Det är helt i linje med det rambeslut som finns i EU och tar med viktiga aspekter, säger Magnus Ranstorp, professor vid Centrum för studier av terrorism och politiskt våld.

Straffen är minst böter och maximalt fängelse i sex år. Ett exempel: "Den som i ett meddelande till allmänheten uppmanar eller annars söker förleda till särskilt allvarlig brottslighet döms till fängelse i högst två år".

Nya möjligheter

Med lagen finns det goda chanser att försämra läget för terrorister verksamma i Sverige.

– Det försvårar träningsmöjligheter för terrorister, säger Magnus Ranstorp men lägger till en viktig poäng:

– Om stater försöker efterfölja lagen.

Alltså krävs det att polisen använder sig av de nya möjligheterna.

Ett problem som finns med dagens terrorrättegångar är att mycket information som samlas om misstänkta terrorister inte kan användas av svenska myndigheter eftersom det ibland tros vara tortyr inblandat i förhören, säger Magnus Ranstorp.

FAKTA

Nya lagar från årsskiftet:

Sänkt skatt för pensionärer

Sveriges pensionärer får bättre ekonomi när skatten sänks med mellan 1,5 och 2,8 procent för de allra flesta över 65 år, cirka 1,5 miljoner personer, enligt Moderaterna.

Skattesänkningen görs genom att grundavdraget höjs ytterligare för alla de som vid beskattningsårets ingång fyllt 65 år.

Förbud att titta på barnpornografi

Tidigare var det bara förbjudet att inneha och sprida barnpornografi.

Statsministern måste godkännas av riksdagen

En bestämmelse införs om obligatorisk omröstning om statsministerns stöd i riksdagen efter ett val.

Tidigare avgjorde den sittande statsministern vad som ska ske efter valet. Om valutslaget är tydligt negativt avgick statsministern, men om det parlamentariska läget var osäkert kunde statsministern välja att sitta kvar.

Om mer än hälften av ledamöterna röstar nej i omröstningen ska statsministern avgå, skriver tidningen Riksdag och Departement.

Mer befogenheter i terrorismbekämpningen

En ny lag gör det lättare att komma åt människor som förbereder och uppviglar terror - "lagen om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott".

Grovt brott kan ge fängelse i högst sex år.

Skydd för funktionshindrade barn

Den som vill jobba med barn som har funktionshinder måste visa utdrag från belastningsregistret. Det gäller även dem som ska fullgöra uppdrag eller ha praktik i verksamheten - det gäller också anställda i bemanningsföretag.

Krydda egen sprit

Ny alkohollag innebär bland annat att den som bedriver cateringverksamhet kommer att kunna få ett stadigvarande serveringstillstånd, rumsservering på hotell med restaurangverksamhet blir tillåtet liksom att flera tillståndshavare ska kunna utnyttja ett gemensamt serveringsutrymme.

Det kommer vidare att bli tillåtet att arrangera mässor och liknande med provsmakning av alkoholdrycker liksom att erbjuda provsmakning av egenproducerade alkoholdrycker vid tillverkningsstället. Likaså blir det tillåtet att krydda brännvin för servering som snaps i den egna restaurangrörelsen.

Tjäna på att hyra ut din bostad

För att få fart på bostadsmarknaden höjs schablonavdraget vid andrahandsuthyrning av den egna bostaden. Avdraget höjs från 12 000 kronor till 18 000 per år.

Förhoppningen är att fler ska hyra ut sin bostad i andra hand, bland annat till studenter.

Förbjudet att handla med sälprodukter

Förbud mot handel med sälprodukter gäller inom hela EU. Endast produkter som kommer från inuitsamhällets traditionella jakt coh nationell så kallad biproduktsjakt är tillåtna.

Den som säljer sälprodukter måste visa upp ett intyg från länsstyrelsen.

Tågförseningar straffas

Järnvägsföretag och de som är ansvarig för själva järnvägsnätet ingår redan i dag avtal om hur trafiken ska organiseras. I framtiden ska den av parterna som orsakar en avvikelse från avtalet betala en så kallad kvalitetsavgift till den andra parten. Syftet är att öka punktligheten, minska driftstörningar och höja kvaliteten i järnvägssystemet.

Riksbanken kan ge ut 200-lappar

Lagen öppnar för en rejäl ansiktslyftning för det svenska mynt- och sedelsystemet. Snart kommer 200-lappen, och 2-kronan! Dessutom ska alla andra sedlar och mynt genomgå en "extrem make-over". Läs mer i reportern Camilla Sundells artikel som kommer senare!

Listan på alla nya lagar.