Dagens namn: Amanda, Rasmus
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Nyheter

Vi vill ha det mer rättvist

Inkomstklyftorna betydligt större än vad svenskarna tror

Svenska folket tycker att skillnaden mellan fattig och rik ska minska rejält, visar Aftonbladet/United Minds undersökning.

Svenskarna vill att den rikaste femtedelen ska äga 25 procent av alla förmögenheter. Sanningen är att de äger 87 procent av tillgångarna.

Aftonbladet bad United Minds att ställa frågor till svenskarna om fördelningen av landets samlade privata nettoförmögenhet på 5 500 miljarder. Resultat:

Svenskarna vill att den rikaste femtedelen ska äga 25 procent, medan den fattigaste femtedelen ska äga 15 procent av förmögen­heten.

Svenskarna tror att den rikaste femtedelen i verkligheten äger 38 procent, och den fattigaste femte­delen 10 procent.

Sanningen är att den rikaste femtedelen äger 87 procent av nettoförmögenheten. Den fattigaste femtedelen äger ingenting, utan har enbart skulder.

Statistik kring svenskarnas nettoförmögenhet – som innefattar både tillgångar och skulder – slutade Skatteverket att sammanställa 2007, när förmögenhetsskatten hade avskaffats av den nytillträdda alliansregeringen.

Minskar för fattiga

Hur förmögenhetsklyftan har utvecklats sedan dess vet ingen. Men förändringen av inkomstklyftorna, som syns i Statistiska centralbyråns statistik, ger en fingervisning:

Sedan 2006 har den ­tiondel av svenskarna som har lägst disponibel årsinkomst fått se den minska från 82 100 kronor till 78 600 kronor.

Samtidigt ökade den disponibla års­inkomsten för de tio procent av befolkningen som tjänar mest från 538 100 kronor till 594 300 kronor.

”Väldigt olyckligt”

En ny undersökning från den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD visar också att Sverige är det land inom OECD där den relativa fattigdomen ökade snabbast mellan 1995 och 2010, från 3,7 till 9,1 procent.

Relativt fattig är den som har lägre än 50 procent av landets medianinkomst.

Daniel Waldenström, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet, är bekymrad över bristen på ny förmögenhetsstatistik:

– Det är väldigt olyckligt. Vi kan inte få en korrekt bild av välfärdens fördelning och effekterna av ­regeringens ekonomiska politik, säger Waldenström.

Tvingades backa

Riksbankschefen Stefan Ingves vill återinföra förmögenhetsstatistiken, men har tvingats backa.

Riksbanksdirektionen – det vill säga riksbankschefen och de fem direktionsledamöterna – konstaterade i januari 2013 att sådana uppgifter samlas in i både Norge och Danmark, och att en förmögenhetsstatistik skulle underlätta Riksbankens arbete med att ­förebygga finansiella ­kriser.

”Stör de borgerliga”

Vice ordförande i riksbanksfullmäktige, Sven-­Erik Österberg (S), stödde direktionens förslag men konstaterar att den borgerliga majoriteten i fullmäktige var emot:

– Det är en starkt politiskt laddad fråga. Vi vet att borgerligheten inte har varit intresserade av dessa uppgifter, de tycker att de stör den personliga integriteten.

I slutet av april drog riksbanksdirektionen tillbaka förslaget. Det skrivs nu om så att risken för integritetskränkning ska minska:

– Direktionen ska precisera förutsättningarna för insamlingen och återkomma med ett nytt förslag, säger Riksbankens chefsjurist Eric Frieberg.

 

Här är länken till den amerikanska filmen.

Makroekonomi Sverige Tycker

"Ingen stor klyfta", tror svenskarna

Hur borde förmögenhetsfördelningen procentuellt se ut i Sverige? Fyll i hur många procent du tycker att de olika grupperna borde ha i förmögenhet.  
   
De 20 % med störst förmögenhet: 25,2%
De 20 % med näst störst förmögenhet 21,9%
:De 20 % i mitten: 20,8%
De 20 % med näst minst förmögenhet: 17,1%
De 20 % med minst förmögenhet: 15,0%
   
Hur tror du att förmögenhetsfördelningen procentuellt ser ut i Sverige? Fyll i hur många procent du tror att de olika grupperna har i förmögenhet.  
   
De 20 % med störst förmögenhet: 38,5%
De 20 % med näst störst förmögenhet: 21,6%
De 20 % i mitten: 17,4%
De 20 % med näst minst förmögenhet: 12,5%
De 20 % med minst förmögenhet: 10,0%
   
Källa: United Minds. Undersökningen bygger på svar från 1010 personer som har samlats in mellan 21/5-27/5 2013. Deltagarna i undersökningen representerar Sveriges befolkning med avseende på kön, ålder och region. Datainsamlingen skedde via digitala enkäter, distribuerade via e-post.  

Förmögenhetsklyftan 2007

Nettoförmögenhet (befolkningen uppdelad i 20 %-grupper) Nettoförm, milj kr Andel i %
De 20 % med minst förmögenhet -316 163 -5,7
De 20 % med näst minst förmögenhet 7 546 0,1
De 20 % i mitten 144 477 2,6
De 20 % med näst störst förmögenhet 880 906 16,0
De 20 % med störst förmögenhet 4 803 178 87,0
Total nettoförmögenhet 5 519 944 100
     
Topp 5 % 2 696 164 48,8
Topp 1 % 1 295 011 23,5
Källa: SCB:s förmögenhetsstatistik, nettoförmögenhet i decilgrupper 2007. Decilgrupp=befolkningen uppdelad i 10%-grupper. Beräkning av kvintilgrupper gjord av Aftonbladet. Kvintilgrupp=befolkning uppdelad i 20%-grupper.

Så ökar inkomstklyftan

Inkomstgrupp 1991 2006 2011
De 10 procent som tjänar minst 72 800 82 100 78 600
Nästa 10 procent 104 700 120 600 127 100
Nästa 10 procent 118 500 139 300 151 700
Nästa 10 procent 131 200 157 100 175 900
Nästa 10 procent 143 200 174 500 198 500
Nästa 10 procent 156 600 193 100 221 700
Nästa 10 procent 172 500 214 700 247 800
Nästa 10 procent 192 400 242 700 281 800
Nästa 10 procent 220 300 286 000 332 100
De 10 procent som tjänar mest 328 200 538 100 594 300
Källa: SCB. Siffrorna gäller disponibel inkomst per konsumtionsenhet inklusive kapitalvinst samt förändring i procent efter deciler, samtliga personer. Medelvärden i tusentals kronor i 2011 års priser. Disponibel inkomst är summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar.

Fredrik Lundbergs tillgångar

Inkomstår Taxerad förvärvsinkomst och överskott av kapital Skattepl. förmögenhet
2000 214 014 898 1 600 629 602
2001 292 248 198 1 582 429 555
2002 227 372 450 1 470 927 221
2003 309 235 099 1 643 065 131
2004 331 086 043 1 888 768 187
2005 295 811 260 2 287 482 973
2006 407 436 773 2 655 330 828
2007 386 633 005 okänd
2008 406 848 256 okänd
2009 302 989 601 okänd
2010 286 396 533 okänd
2011 361 877 836 okänd
     
Medel 2000-06 296 743 532  
Medel 2007-11 348 949 046  
Källa: Skatteverket    
SENASTE NYTT

Visa fler
Om Aftonbladet