SSU sätter press på Löfven om bostäderna

1 av 2 | Foto: ANNA TÄRNHUVUD
Wikström.
NYHETER

Nu sätter SSU press på Stefan Löfven – i bofrågan.

Ungdomsförbundet tänker driva förslagen för fler hyresrätter, omfördelning av infrastrukturpengar och förändrade boskatter ända in i S valmanifest.

– Om man vill locka de unga väljarna måste man ta bostadsfrågan på stort allvar, säger Gabriel Wikström, SSU:s ordförande.

I dag presenterar Socialdemokraternas ungdomsförbund SSU sin rapport "Bostadslösningen". Bakom arbetet står den bostadspolitiska expertgrupp som tillsattes i höstas.

Enligt ordföranden Gabriel Wikström är fler bostäder en av de ungas allra viktigaste valfrågor.

– Bostadskrisen är en samhällsekonomisk fråga i dag. Bristen på bostäder är en käpp i hjulet på ambitionen om full sysselsättning eftersom människor har svårt att flytta till jobb när det inte går att få tag på en bostad, säger han.

Brist på hyresrätter

Särskilt är det hyresrätter som saknas. Enligt SSU-rapporten uppger 95 procent av Sveriges kommuner att de har brist på hyreslägenheter.

För att få i gång byggandet föreslår SSU en rad åtgärder.

På skatteområdet vill man ha fastighetsskatt för bostadsrätter, sänkta ränteavdrag och kommunal hyresgaranti för unga.

Men man föreslår också förändringar av regelverk så som att man redan i detaljplanen inför ett bygge ska tvingas uppge hur stor del av de tänkta bostäderna som ska bli hyresrätter. Och man vill också omfördela infrastrukturpengar från Trafikverket till en kommunal projektpott.

– Det är inget enskilt förslag som kommer att lösa bostadsbristen, det här är ett paket av lösningar. Bostadsbristens orsaker är så många olika samverkande faktorer och då måste man också angripa dem med många olika medel, säger Gabriel Wikström.

Driver på S

SSU kommer nu att driva på för att förslagen ska ta sig ända in i Socialdemokraternas kommande valmanifest. Så sent som i april förra året lyckades man få med sig S-kongressen och partiledaren Stefan Löfven på förslaget om en 90-dagarsgaranti för unga arbetslösa, efter en intensiv kampanj som pågick hela våren.

Nu tänker man alltså upprepa sitt lobbyarbete.

– Vi kommer att driva våra bostadsförslag gentemot partiet och vi hoppas att de ska finnas med i valmanifestet i höst, säger Wikström.

Palm: Blankt nej till fastighetsskatt

Riksdagsledamoten Veronica Palm som är S bostadspolitiska talesperson tycker det är positivt att SSU engagerar sig i bofrågorna. Hon avvisar dock helt ungdomsförbundets förslag på skattesidan.

– När det gäller fastighetsskatten har vi varit jättetydliga: Vi lägger inga sådana förslag, det är en skatt som inte har något förtroende. Ränteavdragen samma sak, säger hon.

Betydligt mer positivt ser hon på annat i rapporten.

– Förslagen är väl genomarbetade och en hel del är redan partipolitik för oss. Där finns många spännande tankar, infrastrukturpotten till exempel. Det är ett kul tänk att koppla infrastruktursatsningar till byggande för att få ekonomi i det.

Tre av SSU:s boförslag

SSU presenterar i dag sin bostadspolitiska rapport ”Bostadslösningen”.

I rapporten finns en rad olika förslag, både på skatteområdet och i form av förändrade regler och nya förslag.

Aftonbladet har tagit del av tre av förslagen.

1. Omfördela pengar till infrastrukturpott

”För att utjämna obalansen att delar av kommunernas kostnader för stora vägbyggen tas av staten, föreslås därför att en mindre del av Trafikverkets budget, säg två procent, läggs till en särskild fond som kommunerna kan söka för projekt i stadskärnor eller liknande (exempelvis cykelinfrastruktur som många gånger har hög avkastning)” skriver SSU i rapporten.

2. Ange andel hyresrätter i detaljplan

Ungdomsförbundet vill införa ett nytt system för detaljplanering där också typen av bostäder som planeras ska skrivas in.

”Idag detaljplaneras mark utifrån vad marken ska användas till: bostäder, centrum, handel osv. Rapportens förslag är att detaljplanen även föreskriver vilken form bostadsbeståndet ska ha: bostadsrätter eller hyresrätter. Regleringen sker lämpligtvis som andel av det totala antalet färdigställda bostäder” skriver SSU.

3. Inför en fast kommunal planavgift

I dag kan kommuner ta ut en planavgift för kostnader vid detaljplanering inför byggen. Hur stor avgiften är varierar och kan ibland bli hög, konstaterar SSU och föreslår därför att en fast avgift som fastställs på förhand införs.