Joel vågade inte bo kvar i Malmö

”Många av mina gamla kompisar har också flyttat till Israel”

I år är det 70 år sedan koncentrationslägrens fångar befriades. Samtidigt ökar antisemitismen i Europa. I Malmö är det få judar som vågar sig ut med kippan på. Många har lämnat staden. En av dem är Joel Lagerlöv. Redan för 13 år sedan fick han nog och flyttade till Israel. Här kan han leva det liv han valt – utan rädsla.

Följ Aftonbladet Plus på Facebook

Det är fredag eftermiddag och två timmar till sabbat. Den judiska helgdagen börjar när mörkret lägger sig.