Privat samverkan kritiseras

NYHETER

Riksgäldsdirektör Hans Lindblad kritiserar lösningar där staten och privata företag går ihop för att finansiera stora projekt, exempelvis Nya Karolinska sjukhuset i Solna och Arlandabanan.

Lösningen kan bli betydligt dyrare för skattebetalarna, skriver han i en debattartikel i Svenska Dagbladet. När privata företag ska finansiera stora projekt blir lånekostnaderna alltid högre än för staten. Dessutom kräver privata företag avkastning på det kapital de lägger ned i projekten, vilket gör att samverkansprojekten blir dyrare för skattebetalarna, anser han.

Privata samverkanslösningar framhålls ofta som ett sätt att få stora satsningar att bli av. Men detta är en felsyn – det är politiska beslut som sätter gränserna, inte finansieringsformen, menar Lindblad.

Han tar bygget av Nya Karolinska sjukhuset i Solna som ett exempel på att avtalen mellan de offentliga och privata aktörerna är mycket komplicerade, och att det kan vara svårt att överblicka följderna av finansieringsformen.

TT