Allmän självdeklaration – dråpslaget från Bender

De senaste veckorna har det hörts liksom ett stilla jämmer över många svenska hem. Det brukar vara så då den allmänna självdeklarationen ska fyllas i.