Försvaret tog ett steg närmare nedläggning

Göran Persson har behagat tillsätta en ursinnigt inkompetent försvarsminister.