Nord och syd – olika som natt och dag

KOLUMNISTER

Ingenstans i världen är kontrasterna så stora.

Med rå kapitalism gick Sydkorea på kort tid från djup fattigdom till en internationellt mäktig ekonomi.

Norr om den 38:e breddgraden ligger världens mest bisarra land, en stalinistisk diktatur som styrs av en man med platåskor och tuperat hår.

Sydkorea – en mäktig ekonomi med enorm industri.
Sydkorea – en mäktig ekonomi med enorm industri.Foto: Foto: AP

Hur kunde ett land bli två så totalt olika?

Vi måste blicka bakåt för att kunna förklara den egendomliga situationen som råder på koreanska halvön.

Efter andra världskriget delades Korea, då en japansk koloni, mellan segermakterna USA och Sovjet. Gränsen drogs vid 38:e breddgraden.

I norr utropades en kommunistisk republik under ledning av Kim II Sung och i söder bildades en stat med tvivelaktig demokrati.

Det fanns starka motsättningar från början. 1950 anföll Nordkorea sitt grannland i söder: Koreakriget pågick i tre år, länderna stöddes av varsin supermakt, fem miljoner människor dödades.

Trots att USA pumpade in enorma summor i Sydkorea efter kriget förblev landet länge fattigt.

Men den tålmodiga ekonomiska uppbyggnaden på 60-talet, då enorma företag som Samsung och Hyundai grundades, gav resultat.

Utvecklingen var remarkabel. Ett av världens fattigaste länder var några årtionden senare världens trettonde största ekonomi. Bilindustrin är enorm, varven världens främsta, stålindustrin internationellt betydande, it-sektorn världsledande.

Men först 1987, efter militärkupper och decennier av politisk oro, var Sydkorea helt demokratiskt.

Koreakriget är formellt inte över, militära intermezzon mellan länderna har avlöst varandra och syd har monterat upp gigantiska högtalare vid gränsen som ropar ut propaganda till befolkningen i norr.

På andra sidan gränslinjen – en 220 kilometer lång och fyra kilometer bred demilitariserad zon som övervakas av en kommission från neutrala länder – är allt så annorlunda.

Nordkorea, världens mest slutna land, styrs av Kim Jong-il, son till landets förste ledare.

Landet byggdes upp på 50-talet, men utvecklingen stagnerade. Industri och jordbruk sköttes ineffektivt och den stora krigsmakten slukade enorma resurser.

1972 skrev Nordkorea in i sin konstitution att landet skulle isolera sig från omvärlden och klara sig på inhemska resurser.

Landet började samtidigt utveckla kärnvapen och har i långa perioder vägrat tillåta internationella inspektioner.

Det finns många berättelser om den i dag 68-årige Kim Jong-il. Vad som är sant av alla dessa absurda historier, som ofta förmedlas av tidningar, radio och tv i USA, är omöjligt att säga.

Kim Jong påstås ha en IQ på minst 160, nordkoreanska tidningar sägs hävda att han slog elva hole in one första gången han spelade golf.

Vi vet att han har 20 000 filmer att välja på i biografen i sitt palats och att han älskar amerikanska filmer.

Den genomsnittlige nordkoreanen har nog aldrig hört talas om Hollywood.

I kulten ingår att den store ledaren dessutom har skrivit några av världens främsta operor och är oöverträffad i världshistorien som poet.

Trots det geniala ledarskapet lever hans 22 miljoner undersåtar i misär.

Miljoner svalt ihjäl under en hungerkatastrof på 90-talet. Hjälparbetare vittnade om hur människor försökte hålla sig vid liv genom att äta gräs.

Det har de senaste åren rapporterats Aatt Kim Jong-il, som väldigt sällan visar sig offentligt, har dålig hälsa. Sonen Kim Jong-un, som nyligen utsågs till fyrstjärnig general, väntas ta över.

Han blir i så fall den tredje mannen i rakt nedstigande led som kommer att styra det bisarra landet.

FAKTA

Experterna: Krig skulle få förödande konsekvenser

Blir det krig nu?

– Jag tror inte det. Ingen av staterna har något att tjäna på krig. Ett land har kärnvapen och det andra står under kärnva- penbeskydd. Ett krig skulle få förödande konsekvenser. Under Koreakriget fanns det stormaktsintressen, men inte i dag.

Hur stor är risken?

– Inte obefintlig, men ganska liten.

Hur länge kan Nordkorea hålla på så här?

– Nordkorea har ännu inte gett en egen version om vad som har hänt. Jag har granskat uttalanden från Nordkorea under lång tid. Nordkorea har inga expansiva intressen och uttalar sig alltid defensivt. Det kan vara så att Nordkorea anser att Sydkorea gjorde något som krävde vedergällning, det är min gissning.

Blir det krig nu?

– Nej, det tror jag inte. Ingen önskar sig det. Förutsättningen skulle vara om någon begår ett våldsamt misstag som drar de andra med sig. Nordkorea kan ha nytta av vapenspänning och visa både befolkningen och omvärlden hur morska de är.

Hur stor är risken?

– 1914 hade en händelse som sänkningen av den sydkoreanska korvetten lett till ett världskrig. I dag tror jag inte att risken är överhängande.

Hur länge kan Nordkorea hålla på så här?

– Det finns ett missnöje hos en medelklass i landet som börjar bli rätt stor. Och folket svälter. Så det finns sociala rörelser, men det finns inga partier så Nordkorea är långt borta från en social omvandling.

Blir det krig nu?

– Det hänger på om Nordkorea fortsätter med sina provokationer. Sydkorea kommer inte att acceptera det. Men krig är fortfarande inte troligt.

Hur stor är risken?

– Nordkorea har spänt musklerna i decennier, de vill hamna i omvärldens blickfång. Min bedömning är att det här stannar där. Frågan är nu snarare hur man ska bemöta det här.

Hur länge kan Nordkorea hålla på så här?

– De har hållit på så här ganska länge. Även om de hävdar att Sydkorea började är det här en uppenbar provokation som upprör Sydkorea. Det här kan nog fortsätta. Syftet kan vara att etablera Kim Jong-un som en militär ledare inför att han tar över efter sin far.