PLUS-LÅS IN

Åtta myter om Assange

1/10

"Sanningarna" om Assange och svensk juridik är många: det är en hopplös soppa kokad på legitim kritik, överdrifter och rena falsarier.
Låt oss syna myterna kring ett egentligen ordinärt rättsfall som hotar att leda till internationell kris.   

Det bör först som sist understrykas att det svenska rättsväsendet kunde - nej, borde! - ha skött denna sorgliga historia bättre.
Utredningen gick snett redan då en åklagare bekräftade att Assange var anhållen i sin frånvaro. Det är, om inte annat, synnerligen obegåvat att upplysa en utländsk medborgare om ett förestående gripande och därmed ge denne en möjlighet att sätta sig på första bästa plan ut ur landet.
Att polis och åklagare inte passade på att förhöra den misstänkte under de veckor han tålmodigt stannade kvar i Stockholm är inte heller helt enkelt att förstå.
Men raseriet mot den svenska rättvisan, som onekligen har brister, handlar inte i någon större utsträckning om ovan nämnda dumheter.
Assange och folket kring honom har förvrängt diverse omständigheter bortom det absurdas gräns, något som applåderas av en rörig fanclub bestående av antifeminister, rättshaverister och de konspirationsteoretiker som för närvarande inte är upptagna med Palmemordet eller sin elallergi.

■ ■ ■
Här följer de vanligaste tokigheterna.
Myt 1. Misstankarna om sexbrott handlar egentligen om att tysta Wikileaks, ty organisationen har vuxit sig för stark.
▸Det är egentligen förnedrande att över huvud taget behöva argumentera emot detta bisarra påstående. Människor som blir anmälda för brott får finna sig i att polisen utreder saken. Svensk polis försöker lika lite krossa Wikileaks som de amerikanska kollegornas motiv till att utreda Dominique Strauss-Kahn var att stänga Internationella valutafonden.
Myt 2. Sverige kommer att lämna ut Assange till USA.
▸Någon sådan begäran har inte Washington skickat till Stockholm. Och en överlämning är inte möjlig utan att London ger sitt godkännande.
Myt 3. Assange kommer att avrättas.
▸Det är absurt att inbilla sig att USA skulle dra på sig en sådan internationell vrede som det skulle innebära att sätta honom i elektriska stolen. Och Sverige lämnar i alla händelser inte ut människor som riskerar dödsstraff.
Myt 4. Sverige har politiskt styrda, korrumperade domstolar.
▸När den ansedda korruptionsövervakaren Transparency international utvärderade domstolars oberoende kom Sverige på tredje plats av 142 länder. (Ecuador, av Wikieleaks utpekat som yttrandefrihetens nya paradis, kom för övrigt på plats 130).
Myt 5. Fredrik Reinfeldt har lagt sig i processen.
▸Sanningen är att statsministern beklagat att en nidbild av svenskt rättsväsende spritts utomlands och påpekat att Sverige har ett självständigt rättsväsende som inte styrs av politiker.
Myt 6. I Sverige döms en man för våldtäkt om kondomen spricker.
▸Det stämmer dessbättre inte. Däremot kan den som har sex med en sovande eller medvetslös person dömas, precis som i många andra länder. Det svenska straffrättsliga regelverket avviker inte från de flesta andra länders.
Myt 7. Åklagare Marianne Ny återupptog utredningen efter påtryckningar. (Varifrån dessa påtryckningar kom tycks variera med dagsformen hos kritikerna. Viljan att oskadliggöra Assange emanerar dock huvudsakligen ur CIA, Pentagon eller Rosenbad.)
▸Fel. Det händer då och då att ett nedläggningsbeslut överprövas och att en ny åklagare gör en annan bedömning.
Myt 8. Assange har lurats i en sexfälla.
▸Det vore onekligen raffinerat om amerikanska agenter lyckats förmå två svenska kvinnor att gå i säng med Assange, men det torde finnas fler indicier som tyder på att Usama bin Ladin är i livet än att så vore fallet.