Ingen kan låta sig luras av Burmas skämtval

Militärjuntan behåller sitt grepp om makten

NYHETER

Mycket har man sett genom åren av diktatoriska regimer som försöker skapa sig en fernissa av demokratisk legitimitet.

Men skämtvalet i Burma slår väl ändå alla rekord.

Militärjuntan som styrt Burma i 48 år vill få det att se ut som landet i fortsättningen ska ha ett civilt styre. Vad man egentligen vill är att sitta kvar vid makten och sudda ut pariastämpeln i omvärlden som blev resultatet av regimens brutala sätt att slå ner demokratiprotesterna för tre år sedan.

Därför tillsätts en fjärdedel av platserna i parlamentets två kamrar av militärer. För att kunna ändra i grundlagen krävs mer än 75 procents majoritet.

Man behöver inte vara matematikprofessor för att begripa att militären därmed behåller sitt järngrepp om Burma.

De viktiga posterna som inrikes-, försvars- och gränsminister ska också tillsättas av militären.

Ointressant

Regimen har inte gett något besked om när resultatet från söndagens val är att vänta annat än att det ska komma "i sinom tid". Vilket inte spelar någon roll eftersom resultatet i praktiken är helt ointressant.

Till att börja med kunde burmeserna i praktiken bara välja mellan två partier, båda med direkt knytning till militärjuntan. I USDP:s fall avsade sig kandidaterna sina militära positioner precis före valet.

Bara de två "militärpartierna" har haft tillgång till de statliga medierna för att föra ut sitt budskap. Några andra medier existerar inte i ett land som på många sätt liknar Nordkorea.

Ingen som helst oberoende granskning har skett av valprocessen eller rösträkningen. Utländska valobservatörer och journalister var bannlysta. För att hindra någon att ändå rapportera från valet har internet de senaste veckorna varit segt som koda och gjort det svårt att exempelvis sända bilder över nätet.

Fängelse

När Burma höll val förra gången 1990 vann fredspristagaren Aung San Suu Kyis parti NLD överlägset. Då vägrade militären godkänna resultatet. Den här gången förbjöd militären henne att kandidera. Hon sitter sedan över tio år i husarrest. Flera hundra ledande företrädare för partiet sitter i fängelse.

Utan möjlighet att delta i något som ens avlägset går att kalla rättvisa villkor så valde partiet att bojkotta valet. Andra oppositionspartier har ställt upp men bara med ett mindre antal kandidater.

Att ställa västerländska krav på insyn och perfekta förhållanden i val i fattiga länder är orealistiskt. De tidigare valen i år i Irak och Afghanistan kan i någon mening kallas för demokratiska även om det på sina håll förekom omfattande valfusk, hot och andra brister.

Gerillakrig

Valet i Burma uppfyller inte ett enda av de mest grundläggande kraven för att ens andas demokrati. Vilket utländska ledare som president Barack Obama inte varit sena med att påpeka.

De etniska minoriteter som bekämpar militärregimen i ett lågintensivt gerillakrig har utnyttjat valet för att trappa upp sina attacker men de utgör i nuläget inget reellt hot mot regimen.

Det enda positiva som kan komma ut av valet på kort sikt är ett frigivande av Aung San Suu Kyi. Juntan lovade inför valet att släppa henne.

Återstår att se om de i sin nya låtsasdemokrati vågar hålla sitt löfte.