Skuggbudget med få överraskningar

NYHETER

I dag presenterade oppositionen sin skuggbudget med stark fokus på jobb, välfärd och jämställdhet.

Budgeten finansieras av en ny skatt på förmögna, den nya koldioxidskatten och nedskärningar på försvaret.

De rödgröna sparar också pengar genom att avskaffa flera av regeringens reformer.

I sin budgetmotion tecknar de rödgröna en mörk bild av utvecklingen i Sverige under alliansen. Under 2010 räknar man med en arbetslöshet på 9,2 procent.

Samtidigt har långtidsarbetslösheten nästan fördubblats på ett år, skriver man i budgeten. Den långsiktiga sysselsättningen riskerar att minska med 100 000.

Östros menar att sysselsättning och tillväxt fallit mer än i EU sedan 2006.

– I bästa fall hoppas regeringen att arbetslösheten ska vara nere i 6,7 procent 2014, det är i samma nivå som det var 2006, säger Thomas Östros.

Socialbidragen ökar med 40 procent åren 2007 - 2011, skriver man i budgeten. Dessutom har överskott på 70 miljarder kronor 2006 förvandlats till 70 miljarder i underskott i år.

Skapat klyftor

Thomas Östros säger att det därför är dags att utvärdera de fyra åren med borgerligt styre.

– Den rikaste procenten har gynnats kraftigt, de har fått nästan 4 miljarder i skattesänkningar. De har fått nästa lika mycket som 25 procent av befolkningen tillsammans.

Det allvarligaste är enligt Östros att långtidsarbetslösheten ökar och allt fler riskerar att slås ut från arbetsmarknaden.

– Regeringens politik har i huvudsak handlat om att man skapar fler jobb om man ökar klyftorna. En annan viktig del är att kunskap inte längre det centrala i arbetsmarknadspolitiken.

Sänker arbetsgivaravgiften

De rödgröna presenterar därför en storsatsning på jobb och utbildning där 100 000 nya jobb ska skapas genom bland annat sänkt arbetsgivaravgift för småföretag.

De kommande två åren sänks arbetsgivaravgiften med totalt 8 miljarder kronor. För ett litet företag med 2-3 anställda innbär det, enligt de rödgröna, en besparing på cirka 50 000 kronor per år.

För att främja nyföretagande vill man instifta en särskild riskkapitalfond på fem miljarder kronor. Pengarna ska komma från en extra utdelning från statliga Vattenfall.

Dessutom vill oppositionen införa 44 000 nya platser i vuxenutbildningen eftersom det enligt MP:s Mikaela Valtersson, trots hög arbetslöshet är svårt för arbetsgivare att hitta rätt kompetens.

– Tittar vi några år framåt kommer det vara brist på arbetskraft, då är det väldigt smart att använda den här tiden för att rusta människor bättre inför framtiden, säger hon till Aftonbladet.

Satsar på välfärden

I en satsning på välfärden går 12 miljarder direkt till kommunerna de kommande två åren. Tre av de miljarderna riktas till skola och sjukvård.

– Vi tycker att välfärdens kvalitet behöver förbättras, då behövs mer personaltäthet, mer fortbildning, nya arbetsmetoder och personalen ska ha störrre inflytande över sin arbetssituation, säger Ulla Andersson (V).

För att minska barnfattigdomen vill de rödgröna höja underhållsstödet med 100 kronor nästa år och 150 kronor 2012. Bostadsbidraget för ensamstående föräldrar höjs med 110 kronor.

När det gäller flerbarnstillägget välkomnar man den höjning som regeringen redan har föreslagit och lägger sig därmed på samma summa.

Skatt på förmögna

De rödgröna finansierar sin budget bland annat genom att trappa av förvärvsavdraget för de med höga inkomster. Det innebär att den som tjänar 100 000 i månaden ska betala 1500 kr mer i skatt per månad.

– Har man en miljoninkomst har man inget förvärvsavdrag. Det är ett rimligt sätt att se till att de med högst inkomster är med och bidrar.

För att finansiera sin budget kommer de rödgröna även att återinföra förmögenhetsskatten och göra besparingar i försvaret.

– Det är ett viktigt sätt att få resurser till jobb- och välfärdssatsningar, säger Östros.

Dessutom kommer RUT-avdraget att avskaffas om de rödgröna vinner valet i höst.

– Det är ett ineffektivt avdrag som är väldigt orättvist fördelat. Vi kommer att återkomma med förslag om hur vi ska se till att äldre får den service de behöver i hemmet.

Besparingar inom försvaret

Två miljarder ska komma från besparingar på försvaret.

– Vi kommer att minska ambitionsnivån när det gäller internationella insatser. Framförallt gäller det Kosovo, men kan också innebära neddragningar i Nordic battle group.

En annan besparing blir att avskaffa några av den sittande regeringens reformer. Till exempel vill oppositionen säga nej till så kallade lotsar och coacher på Arbetsförmedlingen.

De rödgröna vill också avskaffa barnomsorgspengen och jämställdhetsbonusen.

Mer information följer.

FAKTA

Budgeten

Thomas Östros (S) om...

...sjukförsäkringen:

Vi har hört att regeringen ger sjuka rådet att söka socialbidrag. Vi tycker inte att det här är en acceptabel utvecklingen. Vi föreslår att stupstocken avskaffas, men vi höjer också här taket i sjukförsäkringen. Vi höjer till 8 respektive 8,5 prisbasbelopp.

...jobbcoacher:

De tas bort. Det har inte fungerat väl, de pengarna behövs för en aktiv kvalitetsinriktad arbetsmarknadsinsats.

...att taket i a-kassan sänks efter 100 dagar:

Man får alltid göra prioriteringar och avväganden. Det är rimligt, vi gör trots allt den största takhöjningen som har gjorts. Det handlar framför allt om en prioriteringsfråga.

...pensionärerna:

Det har införts en klyfta i beskattningen av pensionärer. Vi föreslår en skattesänkning på 7,5 miljarder kronor. det halverar klyftan i beskattning på en normalpensionär. Vi vill ta ett rejält första steg om vi vinner valet i att ta bort klyftan mellan löntagare och pensionärer.

...sänkt skatt för sjuka och arbetslösa:

Det är en viktig signal att den orättvisa beskattningen finns för andra grupper än pensionärer.

...a-kassan:

Regeringen har gjort det fyra gånger dyrare att vara med i a-kassan. Det har lett till att 500 000 har lämnat a-kassan och socialbidragen har ökat i 9 av 10 kommuner. En kraftig sänkning av a-kasseavgiften är väldigt viktig för att få människor tillbaka i försäkringen igen.

...argument mot obligatorisk a-kassa:

Vi värnar den svenska modellen, där har vi facket som har a-kassor som är viktiga för människors trygghet. att införa en obligatorisk a-kassa skulle leda till att många småföretagen skulle uppleva att de tvingades in i a-kassan. dessutom skulle det rycka undan den svenska modellen med fackförbunden.

Mikaela Valtersson (MP) om...

...om förmögenhetsskatten som MP inte ville ha:

Den gamla förmögenhetsskatten hade väldigt stora brister och negativa samhällsekonomiska effekter. Det vi ska göra är att utreda en ny beskattning får förmögna, det är rimligt att de bidrar mer, men vi ska undvika de brister som fanns i den gamla beskattningen.

...ROT:

En annan viktig del av investeringar som får fart på jobben men också leder till mer hållbara utveckling är rotavdragen som ger en mer effektiv energiutveckling i bostadssektorn. Vi lägger på en klimatbonus också.

...satsningar på utbildning:

Vi tycker att man behöver satsa på ökad kvalitet i högskolan, fler lärarledda undervisningstimmar helt enkelt.

...sänkt skatt för småföretag:

Vi tror att det är väldigt bra att göra det lättare att starta och driva företag och billigare att anställa. Ett litet företag med 2-3 anställda får en skattelättnad med 50 000 kronor per år.

...att man satsar 50 miljoner på besöksnäringen:

Turismen är en viktig del av den växande tjänstesektorn.

...infrastruktursatsningen:

Vi tror ju på att om man genomför ekonomiska styrmedel måste också göra stora åtgärder för att ge alternativ, att det blir lätt att göra klimatsmarta val. Men då måste tågen gå i tid.

...de 250 miljonerna till internationella klimatåtgärder:

Vi behöver ta ett starkt klimatansvar här, men vi behöver också ta ett internationellt ansvar, det är inte antingen eller utan både ock.

Ulla Andersson (V) om...

...att vänsterpartiet har fått stryk i skatteförhandlingarna:

Det är klart att vi har förflyttat oss på skatteområdet, det centrala för oss är de reformer vi lägger fram för ökad jämlikhet och rättvisa. Det känns väldigt väldigt bra. Vi återupprättar människovärdet för så många som är sjuka och arbetslösa.

...om bygget av nya hyresrätter:

Väldigt många människor får jobb på andra orter, men kan inte ta dem pga bostasbrist.

...om traineeplatser i välfärden:

Det är väldigt stora pensionsavgångar som väntar. vi vill möjliggöra för yngre att gå bredvid en äldre och ta del av deras erfarenhet.

...höjt tak i den tillfälliga föräldrapenningen:

Det här ger bättre ekonomi för dem som är hemma med vård av barn.

...en miljard kr till en satsning på heltid:

Vi vill möjliggöra för kommuner att bygga upp en modern organisation där man satsar på heltid och fasta jobb. Vi vill att även kvinnor ska kunna leva på sin lön och då krävs det heltidstjänster.

...100 miljoner kr till dagis på ob-tid:

Hälften av LO-kollektivet har inte tillgång till barnomsorg på tider då de faktiskt jobbar. Jag vill poängtera vikten för just ensamstående föräldrar.

...jämlikhet:

Ökad rättvisa ger ökad produktivitet. vi vet också om man tittar på den forskning som finns att jämlika samhällen har bättre hälsa, mindre kriminalitet, mindre fetma, mindre mental ohälsa och bättre skolresultat. därför känns det så bra att vi kan presentera vår målsättning att vår politik ska leda till ökad ekonomisk jämlikhet och likhet mellan könen.

...höjt bostadstillägg för pensionärer:

Även det här skulle man kunna säga är en jämställdhetsreform. 80 procent av dem som får bostadstillägget är kvinnor. Kvinnorna får 55,4 procent av reformerna, männen får 44,6.

Så finansieras satsningarna:

Nedtrappat jobbskatteavdrag: 2 miljarder kronor

Avskaffad nedsättning av arbetsgivaravgift för unga under 26 år: 10 miljarder kronor

Ny skatt på förmögna: 4 miljarder kronor (från år 2012)

Koldioxidskatt: 3 miljarder 2011 och 5 miljarder 2012

Alkohol- och tobaksskatt: 2 miljarder kronor

Besparing på försvaret: 2 miljarder kronor

Totalt kostar satsningarna ca 15,7 miljarder 2011 och 18,2 miljarder 2012.

Samtidigt ökar skatteintäkterna med ca 15,8 miljarder 2011 och med 18,2 miljarder 2012.

Enligt de rödgröna är alla satsningar därmed fullt finansierade.

12.30: Borg om skuggbudgeten

Se kommentaren live – i Aftonbladet TV.

Så mycket vill de rödgröna höja – och sänka – skatter:

Skattehöjningar:

Avskaffat jobbskatteavdrag för miljonärer: 4,2 miljarder 2011 och 2012

Avskaffat rut-avdrag (avdrag för tex städning i hemmet): 1,95 miljarder 2011 och 2012

Minskat jobbskatteavdrag för att bekosta sänkt skatt för föräldralediga, förtidspensionärer, arbetslösa, sjuka mfl: 2 miljarder 2011 och 2012

Slopad nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga: 20,6 miljarder 2011 och 2012

Höjd skatt på alkohol och tobak: 4 miljarder 2011 och 2012

Skatt på förmögna: 4 miljarder 2012

Höjd stämpelskatt på juridiska personers förvärv av fastigheter: 1 miljard 2011 och 2012

Höjd skatt på vattenkraft och kärnkraft: 4 miljarder 2011 och 2012

Höjd skatt på handelsgödsel: 600 miljoner 2011 och 2012

Skatt på flourerande växthusgaser: 200 miljoner 2011 och 2012

Höjd koldioxidskatt: 10 resp 17 öre: 8,1 miljarder 2011 och 2012

Avfallsförbränningsskatt: 200 miljoner 2012

Trängselskatt på Essingeleden: 250 miljoner 2012

Skattesänkningar:

Skattesänkning för föräldralediga, förtidspensionärer, arbetslösa, sjuka mfl: 2 miljarder 2011 och 2012

Höjt reseavdrag med 75 respektive 150 öre: 450 miljoner 2011 och 2012

Sänkt skatt för pensionärer: 5 miljarder kronor 2011 och 2012

Sänkta arbetsgivaravgifter för småföretag: 8 miljarder 2011 och 2012

Avskaffade socialavgifter för unga arbetslösa: 1,5 miljarder 2011 och 2012

Sänkt fordonsskatt på bussar: 200 miljoner 2011 och 2012