Är du bra på att flirta?

Text: Marie Hagberg. Flashgrafik: Ann-Marie Eigert.