”Varför är jag alltid otrogen?”

Eva Rusz svarar på frågor om relationer

Fråga: Jag är en kille på 36 år som har otroligt svårt att stanna i en relation. Jag har varit gift två gånger och har två barn från mitt första äktenskap. Den gången hade jag tre kortare affärer.