Dagens namn: Verner, Valter
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Senaste nytt / TT / Inrikes

Öppna spjäll i sällsynt S-process

Politik. Brist på medlemsinsyn. Slutna procedurer. Urholkad legitimitet.

Kritiken mot sättet att välja ledare inom Socialdemokratin har varit utbredd.

Fem villiga kandidater i Göteborg kan komma att förändra bilden.

– Det finns i partiet en djupt utbredd insikt om att den tidigare partikulturen inte längre är funktionell och det finns en ärlig vilja att öppna upp partiet och söka nya vägar, säger statsvetaren och socialdemokraten Ulf Bjereld.

S i Göteborg är på väg att välja ny gruppledare till kommunstyrelsen och fem kandidater har faktiskt offentligt deklarerat att de vill ta uppdraget och processen är öppen på ett sätt som aldrig skådats i ett större S-distrikt.

Hearingen i Folkets Hus med kvintetten har redan kallats historisk och kan för Socialdemokratin vara ett steg bort från den slutenhetskultur som exempelvis präglat tidigare val av partiledare.

Ärlig vilja

– Det finns en ärlig vilja att öppna upp partiet och procedurerna, säger Ulf Bjereld, som anar att det är infrastrukturministern tillika ordförande för S-partidistriktet i Göteborg, Anna Johansson, som har varit drivande kraft i att öppna upp valprocessen i Göteborg.

– Hon var en av ledarna för den kriskommission som tillsattes efter valnederlaget 2010 och som lade fram en rapport som var djupt kritisk mot just slutenhetskulturen.

Nackdelen med bristen på transparens och medlemsinflytande har främst varit, anser Ulf Bjereld, att legitimiteten har urholkats då medlemmar inte haft insyn i hur valberedningen resonerat.

– Den process som ledde fram till att Håkan Juholt blev partiordförande är det väldigt få som försvarar i dag, processen var sluten och ingen i valberedningen har i efterhand heller varit villig att berätta hur det verkligen gick till.

Förslag på namn

I Göteborg ska en valkommitté komma med ett förslag på namn inför en extra distriktskongress, och det blir ingen medlemsomröstning.

Frågan är då om en öppen process ändå har någon egentlig betydelse?

– Jag tror det underlättar för en valberedning att känna efter var det starkaste stödet finns, säger Ulf Bjereld.

– Man måste väga in hur medlemmarna har uppfattat resultatet av processen, annars kommer förslaget inte att ha någon legitimitet.

Partisekreterare Carin Jämtin har avböjt att kommentera.

Senaste TV-klippen
SENASTE NYTT

Senaste nytt

Visa fler
Om Aftonbladet