50 000 i avgift för missad id-koll

INRIKES

Flyktingkrisen. Buss-, tåg- och färjebolag som tar med passagerare utan giltigt id mot Sverige kan få böta 50 000 kronor per gång. Orimligt, anser några bolag.

En väl tilltagen avgift, bedömer polisen.

Infrastrukturminister Anna Johansson (S) beklagar att kontrollerna, som måste införas senast den 4 januari, troligen innebär förseningar och krångel för pendlare och andra resenärer. Men Sverige behöver andrum för att klara mottagandet och situationen för de asylsökande som redan finns i Sverige, enligt henne.

– Ambitionen är att få ned antalet som söker asyl i Sverige, säger Johansson.

Avgiften på 50 000 är väl tilltagen, anser Patrik Engström, chef för den nationella gränspolisen.

– Jag kan tänka mig att 50 000 kronor för ett mindre bussbolag är långt mer än vad hela vinsten på resan är, säger Engström.

Han jämför med vad flygbolagen måste betala per passagerare, 46 000, som de låter åka med utan giltiga papper.

Oklart om id

Det är polisen som ska kontrollera att transportörerna verkligen kollar passagerarnas id. Men polisens föreskrifter för vilka id som ska godtas är inte klara.

– Det finns ingen klar definition på vad som är ett giltigt id-kort. Det finns en förteckning över europeiska id-kort, men det här ska ju handla om id-handlingar för nationaliteter från hela världen. Det här är en svårighet, säger Patrik Engström.

Swebus, med uppemot sex avgångar från Köpenhamn till Malmö per dag, oroas av de "mycket höga sanktionsavgifterna".

– Vi är väldigt kritiska till det upplägget, det känns helt orimligt i ett system där det är lätt att göra fel. Huvudproblemet är hur vi som transportör ska kunna avgöra om en resenär har en giltig identitetshandling eller inte, eller kunna åldersbestämma en person om han eller hon är under 18 år, säger Christel Grip, presschef på Swebus.

Björn Westerberg, vd för Tågoperatörerna, anser att tiden för förberedelser är orimligt kort. Och det är orimligt att staten på detta sätt vältrar över både kostnader och polisiära uppgifter på transportörerna, anser han.

Undantas inte

Barn under 18 år som reser i målsmans sällskap med giltigt id ska inte omfattas av id-kontrollen. Barn utan målsman, som ensamkommande barn utan id, ska stoppas. De får söka asyl i Danmark eller något annat land.

Förordningen ger en rättsosäker situation där regeringen tvingar transportörerna att lösa det regeringen inte hunnit eller klarat att lösa, anser Centerpartiets rättspolitiske talesperson Johan Hedin.

– Man har satt normal rättssäkerhet ur spel och blundar för verkligheten, och regionens och näringslivets villkor.

FAKTA

Id-kontroller

Lagen som kontrollerna grundas på börjar gälla den 21 december, men först den 4 januari ska den börja tillämpas.

Företag som kör bussar, tåg eller färjor från Danmark till Sverige måste kontrollera att passagerarna har giltigt id med foto.

Den som saknar giltigt id får inte åka med.

Undantag görs för barn som reser tillsammans med föräldrar.

Ensamkommande barn måste ha giltigt id.

Transportörerna kan få böta 50 000 kronor om de inte har gjort de kontroller som krävs och låter personer utan giltigt id åka med.

Polisen ska kontrollera att transportörerna gör det de ska.

Sanktionsavgifter får tas ut i förskott om transportören inte är ett svenskt företag.

Källa: Näringsdepartementet.

TT