Regeringskansliet avvisar Ågrens uppgifter

INRIKES

Transportstyrelsen. Regeringskansliet tillbakavisar Transportstyrelsens sparkade generalsdirektörs uppgifter om att hon informerat och sökt vägledning för sina beslut, skriver DN.

Maria Ågren är i dag anställd på regeringskansliet, som i juli begärde att Statens ansvarsnämnd ska pröva om hon ska avskedas. Som skäl angavs strafföreläggandet för vårdslöshet med hemlig uppgift, som Ågren godkände i somras.

Ågren har försvarat sig med att hon flera gånger informerat och sökt vägledning från regeringskansliet.

I sitt yttrande till Statens ansvarsnämnd skriver regeringskansliet att man konstaterar att Ågren lämnat uppgifter om möten och samtal men "regeringskansliet delar inte Maria Ågrens beskrivning av mötena och samtalen".

TT