Ny skandal i Frölunda

Ledare misstänks ha stulit mer än två miljoner kronor

SPORTBLADET

GÖTEBORG

Skattemyndigheten misstänker att tidigare Frölundaledare kan ha stulit miljoner från klubben

- Vi vet inte var pengarna tagit vägen, säger nye ordföranden Jan Bengtsson.

Den förra Frölundaledningens hyresavtal med tre spelare tas upp till prövning i tingsrätten med början i dag.

Men i den stora förundersökningen finns oklarheter som inte tas upp i åtalet.

Betalningar till utländska konton

Under 1995-97 betalade klubben ut över två miljoner kronor till olika utländska konton.

Och ingen vet i dag vem som fått pengarna.

I utredningen kring klubben upptäckte skattemyndigheten att Frölunda betalade en del av övergångssummorna för Marko Jantunen och Petteri Nummelin till finska TPS Åbo via bankkonton i Luxemburg.

"Det är sannolikt att de belopp VFHC betalt till Luxemburg kommit ledarna i TPS tillgodo och att VFHC:s företrädare varit medvetna om detta", skriver utredarna Ulf Alexandersson och Thomas Nygren.

Samma metoder har de funnit i sex andra fall där Frölunda betalt över två miljoner kronor till utlandet.

Misstankarna som förs fram är grava:

"Skattemyndighetens uppfattning är att det inte är osannolikt att VFHC:s ledare har tillgodogjort sig medel från föreningen på liknande sätt".

Förra klubbdirektören Benny Gustafsson har attesterat flera av räkningarna och utbetalningarna har godkänts av kassören Sverker Olsson.

Den nya ledningen i Frölunda har mer eller mindre gett upp att försöka ta reda på var pengarna tagit vägen.

- Vi har inga möjligheter att komma längre än vad polisen gjorde. Det går inte när man inte får fram uppgifter från bankerna i Schweiz, Luxemburg och Gibraltar, säger ordföranden Janne Bengtsson.

"Anseendet fläckas igen"

Vice ordföranden och advokaten Per Wåhlin håller i de rättsliga bitarna.

- Även om det skulle gå att komma fram till vilka som är skyldiga så har de knappast några medel att betala med i ett skadeståndsmål, säger Wåhlin.

- Dessutom tjänar inte klubben något på att få in de här pengarna. Klubbens anseende skulle bara fläckas ner ytterligare en gång.

Över två miljoner har "försvunnit"

Michael Wagner