Aftonbladet
Dagens namn: Bernhard, Bernt
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG

STC tillåter kvällstävlingar

STC:s styrelse beslutade på torsdagen att banindelningen står fast.

– Däremot ges de fyra banorna som är åretruntbanor med begränsat vintertävlande möjlighet att under 2010 tävla på kvällstid under vintern, säger STC:s ordförande Patrik Sandin i ett pressmeddelande.

Det har varit en hätsk debatt i trav-Sverige sedan Svenska Travsportens Centralförbund, STC, kom med beslutet om en ny indelning av landets travbanor, som ska gälla från och med 2010. Beslutet innebär att Sveriges samtliga travbanor delas in i fyra grupper och att den grupp som Gävle, Kalmar, Umåker och Östersund tillhör, från och med nästa år, enbart ska få arrangera tävlingar under dagtid på vintern.

STC:s styrelse hade under torsdagen sammanträde och backade till viss del från beslutet.

– STC:s styrelse har diskuterat frågan och står fast avseende klassificeringen av banor i dessa fyra grupper. Beslutet avseende antal tävlingsdagar som är knutet till banindelningen står också fast. Däremot ges de fyra banorna som är åretruntbanor med begränsat vintertävlande möjlighet att under 2010 tävla på kvällstid under vintern. Det gäller således Gävle, Kalmar, Umåker och Östersund, säger Patrik Sandin.

Betyder det att de kan få arrangera tävlingar på kvällstid även 2011 och framåt?

– I så fall måste ett nytt aktivt beslut tas.

Ola Johansson/KANAL75