Fettfällan

Statistik från Jordbruksverket och Livsmedelsverket visar att konsumtionen av pasta, bröd och socker minskar. Av allt att döma har den populära LCHF-dieten fått många svenskar att lägga om sina kostvanor radikalt. Men vad får det för konsekvenser?

RELATERADE ÄMNEN