EU

Det senaste om EU. Läs nyheter, artiklar och se tv-klipp om EU på Aftonbladet.se.

Visar 10 av 458 st artiklar

Arkiv

Hoppet har övergett Bryssel

Den som vill vältra sig i elände kan ta en tripp till Bryssel och prata med människor i EU-apparaten. De ser ingen ljusglimt överhuvud taget. Allt är skit. Jag var i Bryssel tidigare i veckan och deltog i EU-parlamentets seminarium om EU:s framtid. I vanliga fall brukar det talas om historiska framsteg. Inte längre. Nu dominerar en handlingsförlamande pessimism. Parlamentets talman Martin Schulz går så långt att han varnar för risken att EU faller isär. – Om EU misslyckas är det en idé som misslyckas. Och det är kanske det som är svaret på varför Bryssel deppar. Den idé som så många trott och kämpat för ifrågasätts av allt fler. Det har lett till en existentiell kris.   ▸ 1. Hela EU-projektet ifrågasätts. Det värsta är inte att ett Storbritannien slutar vara medlem. Utan att ett tongivande land med permanent plats i FN:s säkerhetsråd och i G7 väljer att lämna samarbetet. Det undergräver förtroendet och legitimiteten för hela idén.   ▸ 2. Minoriteterna regerar. EU-tanken är att se till det allmännas bästa. Det är bra att de får bättre vägar på Irland och Syditalien för då blir det lättare för dem att försörja sig och få en hyfsad levnadsstandard. Det är bra för alla. Men tanken utsätts nu för stark press. Den förutsätter starka politiker som vågar stå upp för just det. Inte åker hem och skyller alla tillkortakommanden på Bryssel och tar åt sig äran för alla framsteg själv. Det är många som ägnar sig åt det. Det senaste exemplet gäller handelsavtalet mellan EU och Kanade som förhandlats fram under sju år. Det ska skrivas under på torsdag. Men avtalet kräver godkännande av 38 parlament i EU. 37 säger ja, ett säger nej. Belgiska Valloniens regionala regeringschef (S) är pressade av en uppstickare på vänsterkanten. Alltså måste han visa sina väljare att det finns en bortre gräns för de kapitalistiska stolligheterna i Bryssel. Nej blir en räddningsplanka. Det plågade Bryssel gnyr. Om vi inte ens kan sluta avtal med Kanada, som nästan är som vi, vilka kan vi då få ihop det med?   ▸ 3. Brist på ledarskap. Rädslan att förlora mark till de nationalister och populister som seglar i medvind är förlamande. Alltför få politiska ledar vågar ta fighten. Det förvärrar krisen. Orosmolnen är fler, men dem finns det inte plats för här. Men om utvecklingen fortsätter blir det mindre frihandel, mer statsstöd, mer populism, mer nationalism, mindre sammanhållning, mindre utrymme för mänskliga fri- och rättigheter. Jag förstår att de är bekymrade i Bryssel. Det finns anledning till det.

Debatt

152 miljoner - för att stoppa 78 flyktingar

DEBATT. 78 personer av de cirka tre miljoner personer som har kontrollerats när de rest mellan Sverige och Danmark sedan augusti i år har varit asylsökande.

Debatt

Förtal i stället för argument, Fjellner

SLUTREPLIK. Christofer Fjellner (M) låter förstå att genom att förespråka handelsavtalet Ceta mellan EU och Kanada står han upp för rättigheter i arbetslivet, miljön och folkhälsan. Det är skrattretande. Vi vet att Moderaterna är ett parti som aldrig stått upp för stärkt arbetsrätt eller gjort sig känt för att verka för bättre miljö- och hälsolagstiftning. Vi vet också att Moderaterna är ett parti som går hand i hand med storföretagen. Det gör de också nu i Ceta-frågan.

Debatt

Du låter myter flöda i en outsinlig ström

REPLIK. Vänsterns Malin Björk låter myterna och lögnerna flöda i en outsinlig ström i ett försök att stoppa handelsavtalet med Kanada. Påståendet att EU:s frihandelsavtal med Kanada skulle vara ett hot mot demokratin är rent ut sagt befängt. Kanada och EU är båda moderna demokratier med starkt skydd för mänskliga rättigheter, rättigheter i arbetslivet samt för miljön och allas hälsa. Avtalet är inte hemligt – det har gått att läsa i över ett halvår. Och frihandelsförhandlingarna med USA är de mest öppna någonsin, där EU:s bud finns att läsa några klick bort. De är betydligt öppnare än förhandlingarna inför klimattoppmötet i Paris eller de mellan fack och arbetsgivare, som påverkar människor långt mycket mer. Men där klagar inte vänstern på bristande transparens – helt enkelt för att de gillar innehållet. Björk bygger sin kritik på att investeringsskydd hotar miljö, folkhälsa – rent av hela det demokratiska systemet. Det är struntprat. Europa har flest avtal med investeringsskydd. Samtidigt har vi de tuffaste reglerna för miljöskydd och folkhälsa i världen. Det är inte där skon klämmer. Björk motsätter sig helt enkelt regler som tvingar stater att respektera grundläggande rättsprinciper och förhindrar politiker från att expropriera privat egendom. Det borde inte förvåna den som känner till Vänsterpartiets politik och historia. Sanningen är att skyddet för arbetstagare, miljö och hälsa bara kan stärkas med Ceta. Det är ett modernt och bra avtal – för båda parter. Om EU inte kan teckna ett frihandelsavtal med Kanada, med vilket annat land kan vi göra det? Jag kan faktiskt inte tänka mig ett bättre land för Europa att samarbeta med än just Kanada.   Christofer Fjellner, europaparlamentariker (M)

Debatt

Regeringen gör bara det storföretagen vill

DEBATT. Regeringen har bara positiva ord att säga om handelsavtalet Ceta som förhandlats fram mellan EU och Kanada. Enligt planen ska avtalet godkännas idag av EU:s handelsministrar. Viss osäkerhet råder dock efter att det vallonska parlamentet i Belgien (nästan halva landets befolkning) röstat ett rungande nej till avtalet. Därmed saknar Belgiens regering grundlagsstöd för att godkänna Ceta. Det är goda nyheter. För inte bara Europaparlamentet, utan också alla nationella parlament inom EU måste säga ja, om Ceta ska bli giltigt. Kanske kan demokratiska processer trots allt stoppa detta demokratifientliga avtal?

Nöje

Edward Blom rasar mot nya glöggregler

Edward Blom rasar mot EU:s nya glöggregler. Mathistorikern vill nu att Sverige lämnar unionen om inte reglerna ändras. – Århundraden av svensk tradition ska nu bara krossas av Bryssels byråkrater, skriver Blom till Nöjesbladet.

Nyheter

Euro-ja till grekiska miljarder

Grekland får tummen upp från övriga euroländer om utbetalning av nästa del i landets senaste stödpaket.

Kultur

Slutet – för asylrätten

Flyktingkrisen förra året knäckte EU:s gemensamma asylpolitik. Land på land införde gränskontroller och försämrade villkoren för asylsökande i en kortsynt kapplöpning mot botten. Nu svarar EU-kommissionen med ett bombardemang av förslag för att ta tillbaka kommandot och likrikta staternas politik. De har tyvärr ganska lite att göra med att hjälpa flyktingar, och desto mer med att sortera, kontrollera och deportera dem. De bärande idéerna är att unionen ska ta emot så få flyktingar som möjligt, att hindra flyktingar att själva välja var de söker asyl, att dra en hård gräns mellan flyktingar och andra migranter och att snabba på utvisningarna. Den mest positiva förändringen gäller Dublinförordningen. Den omplacering inom unionen av flyktingar från länder med väldigt många asylsökande – Italien, Grekland och Ungern – som man tidigare kommit överens om omvandlas nu till ett permanent system. Det utgår ifrån en beräkning av hur många asylsökande varje medlemsstat borde ta emot i förhållande till bärkraft. Så snart ett land tar emot mer än 50 procent fler asylsökande än man ”borde” göra, startar en omplacering till andra länder. Som ett sätt att i alla fall öka solidariteten inom unionen lite och avlasta hårt pressade länder är det ett framsteg. Sen är förstås frågan om det kommer att fungera. Av de 160 000 personer man tidigare beslutat ska omplaceras har ju bara några hundra ännu kommit i väg. Ännu bättre hade förmodligen varit om man helt lyfte asylpolitiken till EU-nivå, så att alla flyktingar finge söka asyl i unionen som helhet och sedan fördelades rättvis mellan medlemsländerna. Det var en tanke som Kommissionen luftade i april, men som man inte gått vidare med. Förslagen på likriktningen av staternas politik grundas i att EU-kommissionen är besatt av att stoppa det man kallar asylshopping, alltså att människor försöker ta sig till vissa länder snarare än andra för att söka asyl. I botten ligger, även om det inte sägs, att Kommissionen vill slå vakt om den fria rörligheten inom unionen. Att organisera handelsflödena är EU:s absoluta kärnuppgift. Lastbilskaravanerna måste rulla obehindrat. Det var detta som hotades när staterna fällde ner gränsbommarna förra året. Därför måste de asylsökandes resor mellan olika länder nu stoppas. Det ska ske genom att de behandlas exakt lika överallt, vilket man tror kan åstadkommas genom att det som tidigare varit mer flexibla regler (direktiv), nu omvandlas till lag (förordning). Det är dock inte säkert att en sådan harmonisering löser det ”problem” Kommissionen vill lösa. Snarare än att de närstuderar olika länders regelverk, kan man ju tänka sig att asylsökande reser till de länder där det sedan tidigare finns en diaspora av landsmän, och framförallt till länder med en bra ekonomi och arbetsmarknad. Exemplet Tyskland, som tog emot flest asylsökande i hela unionen förra året trots att man bara delade ut tillfälliga uppehållstillstånd, talar för det. Ändå är det svårt att i princip invända mot harmoniseringen. Det är inte rimligt att staternas bedömningar av vem som har rätt till asyl, på vilket sätt detta utreds och hur asylsökande behandlas skiljer sig åt alltför mycket mellan olika länder. En afghan ska till exempel inte, som i dag, ha 20 gånger högre chans att få asyl i Italien än i Bulgarien. Problemet är i stället att Kommissionens lägger ribban så lågt. Det är inte de minst generösa länderna som körs över, snarare de mest generösa. När ECRE, paraplyorgan för många av Europas flyktingorganisationer, gick igenom de hundratals sidorna med förslag hittade man två – ja, två – positiva åtgärder: snabb tillgång till en god man för minderåriga och uppmaningar om att asylsökande bör få arbeta i väntan på besked (vilket de redan får i Sverige). Jag finner ytterligare en: även familjer som uppstått under tiden på flykt – om man till exempel gift sig eller fått barn på vägen till Europa – ska kunna räknas som familjer. Det enskilt allvarligaste för Sverige är att det med de nya reglerna blir olagligt att gå tillbaka till permanenta uppehållstillstånd. Flyktingar ska enbart få tillfälliga tillstånd, som ska omprövas flera gånger, för att se om det ändå inte är möjligt att deportera dem. Möjligen är det bekvämt för regeringen, som kan hänvisa till EU när man gör denna del av den påstått tillfälliga asyllagen permanent. Men för integrationen är det förödande. Vem satsar fullt ut på det nya landet, när man vet att man kan bli utkastad? Vilken arbetsgivare anställer någon som snart kan försvinna? Vidare blir det krav på att myndigheterna utreder möjligheten till internflykt, alltså att skicka tillbaka en asylsökande till en säkrare del av dennes hemland. Den möjligheten finns redan i dag, men nu blir det obligatoriskt. Tanken är enkel: fler ska ut. Personer som av egen fri vilja ”skapat” skäl för asyl efter att de lämnat sitt hemland ska kunna nekas asyl. Det skulle till exempel kunna handla om någon som börjar bedriva politisk opposition först efter att ha lämnat hemlandet. Och den som fått uppehållstillstånd i ett land, men sedan bosätter sig i ett annat, ska straffas hårdare. Sådan bosättning är redan förbjuden under de fem första åren. Flyktingar får alltså inte till exempel ta ett jobb eller börja plugga i ett annat land. Om de ändå gör det, ska deras femåriga nationsarrest i avskräckande syfte nu börja räknas från noll igen. Fler ansökningar ska också snabbehandlas. Det betyder att man inte gör lika noggranna utredningar. Här vill Kommissionen upprätta en gemensam EU-lista över så kallat säkra länder, vars medborgare för det mesta inte har något behov av skydd. Det är i och för sig inte obegripligt att man vill avlasta myndigheterna genom snabba avslag till folk som uppenbart saknar asylskäl. Länder som Tyskland och Ungern har ju till exemplet sett tiotusentals asylsökande från staterna i forna Jugoslavien, där en mycket liten andel verkligen har skyddsbehov. Problemet är att snabbprocedurens individuella prövning riskerar att bara bli en formalitet, med följden att det lilla fåtal som verkligen behöver skydd inte får det. Det är i första hand Balkan-länderna som ska finnas på listan, men kanske även, och mer problematiskt, Turkiet, där hela 23 procent av de asylsökande hade väl grundade skäl för sina ansökningar under 2014. Detta alltså redan innan landet befann sig i det demokratiska sammanbrott det nu gör. Relationerna till andra länder är även på andra sätt helt centrala för att minska antalet asylsökande i Europa. Dels ska man med Turkiet-avtalet som förebild förmå asiatiska och afrikanska stater, inklusive diktaturens Sudan och det sönderfallna Libyen, att sätta stopp för migrationen till EU redan i sina egna länder. Dels gäller det att få dem att ta tillbaka sina egna medborgare när de utvisas från EU. Här bör EU ”använda alla påtryckningar och incitament man har till sitt förfogande.”  En viktig förhandlingsbricka är just migrationspolitiken. Om landet X stoppar flyktingar, så kan EU till exempel erbjuda sig att göra det lättare för dess medborgare att arbeta eller studera i unionen. Den minst smickrande delen av denna kohandel gäller kvotflyktingar. I kommissionens förslag till ett nytt EU-samordnat kvotflyktingsystem skriver man rakt ut att unionen ska prioritera att ta emot kvotflyktingar från länder som anstränger sig för att hindra migranter att ta sig till EU och som tar tillbaka sina medborgare när de utvisas. ”Ett cyniskt försök att stärka Fort Europas murar”, kommenterar Amnesty International. Inte heller åtar sig EU generöst att ta emot väldigt många kvotflyktingar som motprestation. 20 000 om året tänker man sig (av de cirka två miljoner FN anser skulle behöva en kvotplats). Kort sagt: EU är redo att både muta och vrida om armen på andra stater för att de ska bilda ett slags buffertzon som hindrar migranter att ta sig till Europa. På så vis fortsätter man den politik som med bland annat visumkrav och transportörsansvar som medel går ut på att flytta unionens yttre gräns till andra länder, dit europeiska tv-kameror och väljaropinioner aldrig når, och där EU inte har något ansvar för att asylrätten verkligen tillämpas och mänskliga rättigheter respekteras. Ett exempel på hur unionens outsourcade gränsvakter kan bete sig fick vi redan 2005 då Läkare utan gränser rapporterade om hur marockanska myndigheter dumpat hundratals migranter utan förnödenheter i öknen på gränsen till Algeriet. Andra exempel får vi nu gång på gång från Turkiet, som låter militär beskjuta och döda flyktingar vid gränsen mot Syrien. Det är en mycket oroväckande utveckling. Om modellen med buffertzoner skulle genomföras fullt ut, skulle det betyda att unionen de facto inför det slags ”tak” för flyktingmottagandet, som även i Sverige förts fram som alternativ till den individuella asylrätten. Flyktingkonventionen skulle kvarstå på pappret, men eftersom mycket få flyktingar skulle kunna sätta sin fot på europeisk jord för att kräva sin rätt, vore det mest en formsak. Nästan allt flyktingmottagande skulle ske genom kvotflyktingsystemet, och staterna skulle därmed själva kunna välja precis hur många, eller få, flyktingar de vill ta emot år för år. Låt mig gissa att det inte direkt skulle innebära att fler människor fick skydd. Det vore asylrättens död.

Nyheter

Orbans fiasko kan stärka EU

Folkomröstningen blev inte det rungande nej till flyktingar som Ungerns starke man hade hoppats. Istället kan EU med Angela Merkel i spetsen gå stärkt ur striden. En lika oväntad som välbehövlig framgång efter britternas beslut att lämna EU.

Nyheter

Morgan Johansson: Ungern ska följa reglerna

Om Ungern ska vara med i EU och ta emot bidrag, ska de även se till att rätta sig efter unionens flyktingpolitik. Det säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson angående Ungerns omröstning om flyktingmottagande i går.