Dagens namn: Aron, Mirjam
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG

Moderaterna

Moderata samlingspartiet (M)är ett svenskt politiskt parti grundat 1904. Moderaterna betonar individens frihet gentemot kollektivet i frågor som rör medborgarnas fri- och rättigheter, det ekonomiska systemet och möjligheterna att välja vård, utbildning och omsorg. Marknadshushållning baserad på ett spritt enskilt ägande och fri företagsamhet är en central del i Moderaternas politik. Källa: NE

Sida 1
TVAFTONBLADET