Dagens namn: Enar, Einar
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna (KD) är ett svenskt politiskt parti grundat 1964. Partiet arbetar för en samhällsgemenskap byggd på solidarisk fördelning av resurser samtidigt som människans andliga dimension betonas. Det unika och okränkbara människovärdet, förvaltarskapstanken och broderskapstanken är de grundläggande ideologiska principerna, inspirerade av kristen etik. Källa: NE

Sida 1
TVAFTONBLADET