Så här fuskar studenterna

Metoden som fler och fler fälls för.

NYHETER

Fusklappar är ute, plagiat är inne. Majoriteten av allt fusk sker med hjälp av internet. Men straffet för den som upptäcks kan bli kännbart.

En fuskmetod på utgående.
Foto: istockphoto.com
En fuskmetod på utgående.

– Det är fortfarande plagiering som dominerar, säger Pontus Kyrk, jurist vid Högskoleverket.

Om fusklappar var vanligt förr, så är plagiering den allra vanligaste tekniken nu. Studenterna lämnar in andras arbeten som sina egna, eller skriver av valda bitar. Andra metoder, som fusklappar och otillåtna hjälpmedel eller så kallade otillåtna samarbeten, kommer långt ner på listan. Det visar statistik från Högskoleverket.

Hårdare kontroll ger mindre fusk

Men när det gäller det totala fuskandet har ett trendbrott skett för första gången under 2000-talet. Det berättar Pontus Kyrk för Tema högskola. Sifforna har inte offentliggjorts än, men om de stämmer så minskar fuskandet.

– Det är färre som fuskar och det är mycket glädjande. Man kan bara spekulera i varför det är så, men det kan vara så att fler och fler högskolor använder olika söktjänster och att det har haft en preventiv effekt, säger han.

Söktjänsterna jämför studenternas uppsatser mot befintliga texter och kan då upptäcka plagiat.
Under 2007 togs 437 disciplinärenden upp. 310 studenter stängdes av och 127 varnades. Det är en minskning med ungefär tio procent jämfört med 2006.

– Det går åt rätt håll, målsättningen är att ha noll ärenden, säger Pontus Kyrk.

Studiemedlet kan dras in

Alla högskolor och universitet rapporterar sina ärenden. Tema Högskola har pratat med två av de största skolorna. Under 2007 fälldes 28 studenter i Uppsala för fusk. Nio stängdes av från studierna och 19 fick en varning. På Stockholms universitet avgjordes 33 disciplinärenden under 2007. 18 studenter stängdes av och fyra varnades.

– Fusket har legat konstant ett par år efter en kraftig ökning under 2002-2005. Den vanligaste formen av fusk är plagiat i olika typer av uppsatser. Men vi hade också sex fall av tentamentsfusk förra året. Fortfarande är det så att fusklappar är det vanligaste där, säger Magnus Hallberg, universitetsjurist vid Uppsala Universitet.

Den student som upptäcks kan varnas eller stängas av i som mest sex månader. Avstängning är ett kännbart straff, efter CSN drar in studiemedlet under samma period.

FAKTA

Detta fälls studenterna för:

Plagiat och fabrikation: 294 ärenden

Fusklappar och otillåtna hjälpmedel: 79 ärenden

Otillåtna samarbeten: 58 ärenden

Förfalskning av dokument: 6 ärenden

Av de 482 studenter som var föremål för disciplinära åtgärder 2006 stängdes 377 av och 105 varnades.

Källa: Högskoleverket, statistik gällande 2006.