Superhusen som kan sänka kostnaden – med 70 procent

Byggda med fyra skikt isolering

TEKNIK

Superhusen kan sänka uppvärmningskostnaderna med 70 procent.

Hemligheten är ytterväggar med fyra skikt.

Foto: Marcus Möller

I och med klimatdebatten och stigande energipriser har intresset för energieffektiva byggnader ökat. Ett företag som har nappat på idén är Carpenter i Mälardalen. De har byggt sex så kallade passivhus i området Skultuna i Västerås.

Enligt dagens normer får ett normalbyggt hus max använda max 110 kilowatt energi per kvadratmeter och år exklusive hushållsel. För de nybyggda husen i Skultuna är målet satt till 30 kilowatt.

– För att nå den nivån fokuserade vi bland annat på bra isolering och konstruktioner med låga energiutsläpp. Ytterväggskonstruktionen är gjord i fyra skikt, säger Enes Bilalovic vd på Carpenter.

Enligt han berättar att husen så täta att de i praktiken inte kan börja brinna.

Att husen är byggda med fyra skikt isolering innebär också att de är helt ljudisolerade.

- Det kan stå en grävmaskin utanför fönstret och väsnas men inifrån hör man ingenting. Där är det helt tyst, säger Enes Bilalovic.

FAKTA

Passivhus är välisolerade. De har lufttäta klimatskal med extra tjock isolering, som inte släpper ut så mycket luft.

Passivhusen värms till stor del upp av energi som redan finns inuti huset. Byggtekniken handlar om minimerade värmeförsluter, införa effektiv ventilation och ta tillvara värme både från boende och från sådant som elektriska apparater.

Källa: Passivhuscentrum.se

Annika Jeppsson/Minimedia