Ny lönestatistik: Kvinnor är värda 3/4 av en man

RELATIONER

Experterna är inte överens om hur stora löneskillnaderna är mellan män och kvinnor.

Men en sak är de säkra på.

Kvinnor tjänar mindre än män – oavsett var de jobbar.

– Det sorgliga är att de ökar. Från att gå myrsteg åt rätt håll har de ökat, säger Gudrun Schyman (v) till aftonbladet.se.

Handelns utredningsinstitut (HUI) och Svenskt Näringsliv presenterar i dag en rapport om de stora skillnader mellan mäns och kvinnors öden. Och den har redan hunnit blivit utskälld.

– De vill använda lönediskrimineringsfrågan för att propagera för privatisering av den offentliga sektorn. Jag hävdar att det är fullständigt fel, säger Gudrun Schyman.

Rapporten visar att kvinnor i offentlig sektor tjänar 70 procent av vad männen gör. Motsvarande siffra i privat sektor är 76 procent.

– Typiska kvinnojobb är inte utsatta för konkurrens medan det typiska mansjobbet är det. En man har alltid en alternativ arbetsgivare och det är det som är drivande i de här resultaten, säger Robert Gidehag, chefekonom på HUI till TT.

Lönestatistik för 300 000 visar att kvinnors medianlön 1996 – omräknad i 2000 års penningvärde – var 17 400 kronor i offentliga sektor mot 18 700 kronor.

Varken regeringen eller vänsterpartiledaren Gudrun Schyman accepterar siffrorna. De hänvisar i stället till Statistiska centralbyråns siffror. På SCB vill man ännu inte kommentera vad man anser om rapporten. Men Lena Johansson, som arbetar med jämställdhetsstatistik, säger dock till aftonbladet.se:

– Löneskillnaderna mellan kvinnor och män är i dessa sektorer inte de samma i våra undersökningar.

SCB:s siffror visar att kvinnolönerna är sju procent lägre i landstingen, en procent lägre i kommunerna, åtta procent lägre i statliga yrken och tio procent lägre i den privata sektorn.

Men oavsett hur stora skillnaderna är – de finns.

– Diskrimineringen av kvinnor finns både i offentlig och kommunal sektor. I låglönegrupperna ser det lika bedrövligt ut, säger Gudrun Schyman.

Vänsterpartiledaren säger att synen på kvinnan som mindre värd alltid får igen. Hon säger att lösningen är rättvisa löner.

– Det gäller göra en rättvis lönevärdering. Kommunal säger exempelvis att man ska ha samma ingångslön som industrin. Efter en treårig gymnasieutbildning ska man ha runt 16 000 i månaden. Det har killarna som går in i industrin – och det ska kvinnorna som går in i vården ha, säger Gudrun Schyman.

Robert Gidehag ser en självreglerande lösning. Han säger nyckeln är konkurrerande arbetsgivare, särskilt som utredarna inte hittade motsvarande löneskillnader mellan privat och offentlig sektor när det gällde män.

– I privat sektor däremot finns det en väldigt tydlig utbildningspremie. Där tjänar en kvinna på att gå från en tvåårig gymnasieexamen till en treårig, säger Robert Gidehag till TT.

Mattias Lundell