Startsidan / Wendela

Kvinnorna som slåss - oftare än sina män

Ny undersökning: Kvinnor står ofta för det mildare våldet

Örfilar, knuffar, sparkar och slag.

När orden tryter tar kvinnan till våld.

- Det är inte lika förkastligt, säger Hilde Pape, forskaren bakom studien.

OMBYTTA ROLLER När det gäller våld som inte är särskilt allvarligt är det minst lika vanligt att kvinnan står för sparkar, slag och örfilar. Janne, 29, blev slagen av sin flickvän. Han kände sig förnedrad men slog aldrig tillbaka.   OMBYTTA ROLLER När det gäller våld som inte är särskilt allvarligt är det minst lika vanligt att kvinnan står för sparkar, slag och örfilar. Janne, 29, blev slagen av sin flickvän. Han kände sig förnedrad men slog aldrig tillbaka. "Varenda kille med nån som helst heder vet ju att man inte slår en tjej", säger han. Bilden är arrangerad. Foto: Joey Abraityte

Kvinnor är fysiskt aggressiva oftare än män. Och män blir oftare utsatta för våld.

Studien av våld och kränkningar i parförhållanden har väckt stor uppmärksamhet. Tidigare forskning från USA visar liknande resultat, men undersökningen är den första i sitt slag i Skandinavien.

- Det vi talar om är kärlekspar som grälar och slåss. Inte misshandel, inte kvinnomisshandel och inte mansmisshandel heller, säger forskaren Hilde Pape vid Nova, Norska institutet för forskning om uppväxt, välfärd och åldrande.

- Men vid utövandet av "mildare" våld som örfilar, sparkar och slag - då använder kvinnor fysisk makt i minst lika hög grad som män, säger hon.

Droger inblandade

Studien omfattar den unga, vuxna normalbefolkningen i Norge. Kvinnor och män som följts under flera år. De flesta har relationer, nästan 40 procent är gifta eller sambo.

Partnervåldet förekommer sällan, bara vid enstaka tillfällen, är inte särskilt grovt och medför sällan skador.

- Det handlar om den där enda örfilen, som egentligen aldrig skulle ha kommit.

Våldet träffar inte heller blint. Snarare drabbar det enligt ett tydligt mönster.

- Offren har flera kännetecken: en utagerande livsstil, de använder mer alkohol och droger, är ofta inblandade i kriminalitet och har en förhistoria av konflikter och problem, säger Hilde Pape.

Feminism ger stereotyper

Som student arbetade hon vid ett kriscenter för misshandlade och hotade kvinnor i Norge. Där pratade hon med hundratals kvinnor som fallit offer för grovt våld från män.

- Den sidan av historien kände jag väldigt väl. Därför är det spännande att närma sig ett område som visar en mycket större mångfald än vad jag kände till efter mina erfarenheter.

Hilde Pape tror att feminismen bidragit till att skapa stereotypa föreställningar om kvinnor och män, även om man egentligen velat bryta ner dem.

- Kvinnor framställs som offer. Men om vi ser på mindre allvarliga former av våld är den föreställningen inte riktig.

Slåss för respons

Kvinnors våld är ett kontroversiellt tema, det är Pape medveten om. Men det förvånar henne inte att bilden är omvänd just i nära relationer, i den privata sfären.

- Kvinnor ger generellt mer uttryck för sina känslor, medan män är mer slutna. En smäll i ett parförhållande är inte för att dominera utan för att få respons.

Det handlar om maktbruk i situationen, men avgränsat och mindre allvarligt, anser Hilde Pape.

- Normen säger att man inte slår den som är mindre, och män är större och starkare. Därför anses kvinnors våld mindre förkastligt.

Kommunicerar

Sverker Wadstein är familjerådgivare i Norrköping och träffar ständigt par som har problem i sin relation. Han blir inte särskilt upprörd över studiens resultat.

- Första tanken är att kvinnan blivit så förbannad att orden inte räcker till, och då slår hon, säger han.

Om våldet har som syfte att skada så tycker han naturligtvis att det är allvarligt, och destruktivt. Men Sverker Wadstein tror att det handlar om ett dåligt sätt att kommunicera snarare än att kvinnan som lappar till sin partner utövar makt.

- Så länge vi lever i ett patriarkat där männen faktiskt har makten och företrädet så kommer det att vara så här. När vi når längre i jämlikhet i samhället och kvinnor har samma förutsättningar och lika mycket inflytande som män - då kommer den här diskussionen att kunna bli annorlunda.

Emma Rigmorsdotter

Janne, 29, blev slagen: ”Jag kände mig jävligt förnedrad”

Familjerådgivarens bästa tips – så blir du bättre på att gräla

Kvinnorna som slåss - oftare än sina män

Så hanterar du en bråkig relation Familjerådgivaren Sverker Wadstein chattar om agressioner och gräl i relationer

Enkät

En destruktiv livsstil ökar risken för partnervåld

    De data som Hilde Pape har bearbetat är hämtade från den landsrepresentativa enkätundersökningen "Ung i Norge" som startade 1992.

 Vid den senaste kartläggningen (1999) svarade 2 211 kvinnor och män på standardiserade frågor om våld och kränkningar i parförhållanden. Genomsnittsåldern var 22 år. 37 procent var sambo eller gifta.

  Fler kvinnor än män uppgav att de hade varit aggressiva mot partnern.

  Lite fler män (6 %) än kvinnor (4 %) uppgav att de hade blivit fysiskt angripna av partnern det sista halvåret.

  Bruk av alkohol och droger, eget aggressivt beteende och utagerande tendenser innebar en ökad risk för att bli utsatt för våld i förhållandet - det gällde både kvinnor och män.

Senaste nytt
Senaste TV-klippen
Följ wendela
Om Aftonbladet