Undervikt ökar bland unga kvinnor

Fler underviktiga än feta i åldern 15-24

RELATIONER

Svenska folket mår generellt sett allt bättre.

Men en grupp avviker från trenden.

Unga tjejer mår psykiskt dåligt – och blir allt magrare.

Undervikt är vanligare än fetma bland unga kvinnor.
Foto: colourbox
Undervikt är vanligare än fetma bland unga kvinnor.

– Antalet unga kvinnor som är underviktiga ökar. Bland kvinnor i åldrarna 15-24 år är undervikt ett större problem än fetma, berättar Danuta Biterman, projektledare vid Socialstyrelsen som gjort en utredning om svenska folkets hälsa.

Många av dem som är underviktiga mår också psykiskt dåligt. Att vara underviktig ökar risken för att man ska känna oro, ängslan eller ångest med 50 procent, och det syns i statistiken.

– Antalet unga kvinnor med psykiska besvär har ökat, och det är fler kvinnor än män som försöker begå självmord, säger Danuta Biterman.

Inte fler anorektiker

Tjejerna lider förmodligen inte av anorexi, men det kan handla om ortorexi, tror Anna-Maria af Sandeberg, överläkare och verksamhetschef på Stockholms centrum för ätstörningar.

– Vi har inte sett en ökning av antalet anorektiker. Men det är bara 15-20 procent av alla som lider av ätstörningar som kommer till behandling. Istället kan det vara tjejer som är väldigt måna om att leva sunt och hålla sig smala, säger hon.

Hon tror att det är de ökade kraven i samhället som gör att unga kvinnor känner sig pressade att vara smala och lyckade.

– Många unga tjejer upplever tillvaron som väldigt kravfylld. Det är stora krav på att vara smal, lyckad och vacker. Samtidigt är det ett stort fokus på yta och kroppen, det är mycket avklätt i media och jag är övertygad om att det påverkar, säger Anna-Maria af Sandberg.

FAKTA

Undervikt och ohälsa

I kategorin underviktiga räknas personer som har bmi 18,5 eller lägre.

Bland kvinnor åldern 15-24 är det 4 procent som lider av fetma, medan 10 procent räknas som underviktiga.

Både undervikt och fetma innebär ökad risk för att må pyskiskt dåligt, enligt studien. Övervikt innebar däremot inte någon sådan risk.

Den psykiska ohälsan har minskat i alla grupper förutom bland unga kvinnor, där den har ökat. Av de som har försökt begå självmoprd är 35 procent kvinnor i åldern 15-24 år.

Källa: Socialstyrelsens rapport Folkhälsa och sociala förhållande

Läs mer ur rapporten här