En betraktares bekännelser

Av Clara Jonsson

Jag erkänner villigt, jag är en betraktare. En voyeur om du så vill, en förbipasserande iakttagare som noterar och memorerar, som lägger på minnet.