”Pojkar behöver mer hjälp i skolan”

Flickor får fortfarande i genomsnitt högre betyg

Personen på bilden har ingenting med artikeln att göra.
Personen på bilden har ingenting med artikeln att göra.Foto: colourbox
RELATIONER

Flickor är – fortfarande – bättre än pojkar i skolan.

Det visar den senaste statistiken över niornas slutbetyg.

– Pojkarna behöver mer hjälp i början av skolan, säger Anna Ekström, ordförande i delegation för jämställdhet i skolan.

Igår kom den senaste statistiken över de svenska niondeklassarnas slutbetyg.

För första gången på länge sjönk genomsnittet något.

Men fortfarande får flickor i genomsnitt högre betyg än pojkar, precis som det varit sedan 1960-talet.

– Det är väldigt lite förändringar genom åren. Pojkarna har höjt sina betyg lite i engelska, vilket antas bero på pojkkulturen med dataspel och så vidare. Annars har de bara högre betyg i idrott & hälsa, säger Anna Ekström, ordförande i delegationen för jämställdhet i skolan, som lägger fram sitt slutbetänkande i början av december.

Pojkar och flickor – lika begåvade

Hon tror att skillnadernas ursprung är flickornas lite tidigare biologiska utveckling.

– I och med att pojkarna har det svårare i början grundläggs en anti-plugg-kultur. För det är en sak som är klar, flickor och pojkar är lika begåvade. Men flickor pluggar mer, säger Anna Ekström.

Ett flertal stora studier, bland annat IQ-tester och andra begåvningstester, fastslår att pojkar och flickor som grupper är lika begåvade.

– När det gäller spatial förmåga finns det en liten skillnad till pojkarnas fördel. Det anses vara viktigt när man lär sig matte. Men ändå har flickor högre betyg i matte.

”Jämställdhet i skolan”

Längre upp i skolåldern har de biologiska skillnaderna i utvecklingen jämnats ut.

Men då ligger pojkarna redan lite efter.

– Det jag tror man kan göra är att hjälpa pojkarna mer i början av skolan. Och flickorna i slutet, för då är de stressade och mår dåligt, säger Anna Ekström.

Hur gör man det? Flexibel skolstart?

– Det är något man kan överväga. Men det absolut viktigaste är att man ser individen. Och det är döviktigt att jämställdhet i skolan blir en fråga för undervisningen, något man tar hänsyn till i klassrummet, säger Anna Ekström.

FAKTA

Delegationen för jämställdhet i skolan (DEJA) är en statlig utredning som tillsattes av utbildningsminister Jan Björklund.

De ska bland annat försöka svara på varför betygsskillnaderna mellan pojkar och flickor är så stora och om elever har lika stort inflytande i skolan oavsett kön.

Slutbetänkandet ska lämnas i december.

Anna Ekström, ordförande för akademikerorganisationen SACO, är delegationens ordförande.