Incest kan bli lagligt i Schweiz

Sex mellan nära släktingar kan bli tillåtet – nu ska regeringen ta ställning till förslaget

RELATIONER

Schweiz vill legalisera incest.

Parlamentet har föreslagit att lagen tas bort och nu ska regeringen fälla avgörandet.

– Incest är en svår moralisk fråga, men svaret är inte bestraffning, säger Daniel Vischer, parlamentsledamot för Schweizs gröna parti.

Två vuxna personer måste kunna ha sex under ömsesidigt samtycke – även om de är nära släktingar.

Det menar det så kallade Ständerrådet, överhuset i det schweiziska tvåkammarparlamentet.

Regeringen ska nu ta ställning till deras förslag om avkriminalisering av incest.

– Incest är en svår moralisk fråga, men svaret är inte bestraffning, säger Daniel Vischer, parlamentsledamot för Schweizs gröna parti enligt brittiska tidningen Telegraph.

Idag är incest straffbart med upp till tre år.

Sedan 1984 har bara tre fall varit uppe till rättslig prövning.

Förslaget har dock mött motstånd.

– Jag inte sanktionera att en sådan lag tas bort från lagboken, säger Barbara Schmid Federer som hör till det kristna folkpartiet till Telegraph.

– Mord är också ganska ovanligt i Schweiz. Men det är inget skäl att legalisera det, säger det protestantiska folkpartiet enligt Telegraph.

FAKTA

Incest (av latinets incestus som betyder obefläckad, kysk) kallades förr blodskam och betecknar sexuella handlingar mellan personer som är biologiskt släkt.

I Sverige är det reglerat i Brottsbalken och kan straffas med upp till två års fängelse. Sex med helsyskon kan ge ett års fängelse. Sex med halvsyskon är tillåtet.

Det som Schweiz vill legalisera är sex mellan vuxna som är nära släktingar.